EU-valet och den grekiska diasporan i Europa

 

 RÖSTA ÄR VÅR STYRKA!

 

Den 25 maj 2014 kommer att hållas val till ett nytt Europaparlament, den enda institutionen inom Europeiska Unionen vars medlemmar väljs direkt av folket i medlemsländerna . Dessa är de första valen efter Lissabonfördraget (2009)som ger en rad nya viktiga befogenheter till Europaparlamentet och som bland annat kommer att välja Kommissionens nya ordförande.

De kommande valen får särskild stor betydelse, då Europas medborgare, i en period av kris, uppmanas att genom sin röst avge sitt yttrande dels för sättet som EU har hanterat krisen och behandlat länderna som drabbats av den, dels för resultatet av den bristfälliga politiska integrationen i Unionen.

Faktum är att sedan utbrottet av krisen i Europa och fram till i dag, har Bryssels arbete snarare bedrivits fobiskt, i kamerala och redovisningstekniska former som i grunden har befäst Tysklands hegemoni, som driven av sina egna intressen utgör en allvarlig risk för den sociala sammanhållningen i flertalet medlemsländer, men också risk för EU:s självaste existens.

 Avsaknaden av visioner om ett politiskt och ekonomiskt enat EU, de konservativa politiska krafternas kamerala inställning, ett Europa i flera olika hastigheter samt den ekonomiska krisen, är några av orsakerna som leder till att ett stort antal av de europeiska medborgarna utrycker skepsis och likgiltighet och som i sin tur leder till stärkta extrema högerpartier i ett flertal länder och även grupperingar vars mål är nedmonteringen av EU.

Den konservativa ideologin i EU underminerar grunden för Europatanken och förhindrar de europeiska folken att stå upp mot det internationella finanssystemet och det internationella kapitalet till förmån för processer som kan minska det demokratiska underskottet . 

Vi socialister slåss för

• ett progressivt Europa, som sätter människan i centrum och ej endast de ekonomiska indikatorerna

• ett folkens Europa

• ett Europa som stärker demokratin

• ett Europa som tror på och verkar för en hållbar utveckling och en grön ekonomi

• ett Europa som stärker solidariteten och den sociala sammanhållningen

• ett Europa som kämpar för att garantera jämlikhet och rättvisa till alla sina medborgare. Det främsta sättet att uppnå det Europa som vi har för ögonen är ett effektivt politiskt deltagande av EU-medborgarna. Vårt deltagande.

 

De ca 500.000 greker som bor i länder inom EU har möjlighet att delta i valet på två sätt : antingen genom registrering  på för ändamålet upprättade  röstlängden, i de lokala grekiska Konsulaten (sista registreringsdatum 28 mars ) eller genom att rösta på partier tillhörande den Europeiska Socialdemokratiska gruppen i sina respektive länder.

Vi uppmanar Dig att använda din rätt och delta i valet på det sätt du önskar.

Vi har vandrat långt på den europeiska vägen och vi får därför inte ge upp nu.  Vi européer av grekiskt ursprung har en skyldighet att bidra till för att rädda och stärka den europeiska integrationen.

Vi har en skyldighet och ett ansvar att bevara och utvidga det vi har bidragit till att skapa .

Vår strävan är att se till att nya generationer växer upp och garanteras fred på den europeiska kontinenten .

För att uppnå allt detta behöver vi styrka .

 

 

RÖSTA ÄR VÅR STYRKA!