Μακροοικονομικό Πλαίσιο – Δημοσιονομική ισορροπία


Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων επιτρέπει στην Ελλάδα όχι απλά να έχει βιώσιμο χρέος, αλλά να είναι βιώσιμη, ανταγωνιστική και αξιόπιστη ως εθνική οικονομία. Και παράλληλα ενισχύει τη συνεχή διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας, από την αναγνώριση των μεγάλων θυσιών του ελληνικού λαού, ως την παραδοχή που πρέπει να επικρατήσει στην Ε.Ε., για την άμεση διακοπή του φαύλου κύκλου της ύφεσης και της ανεργίας. Σημειώνουμε όμως ότι το νέο πλαίσιο των κανόνων εποπτείας της Ε.Ε. με την απαίτηση για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και για τη μη έγκριση δαπανών με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ, δημιουργεί προβλήματα σε χώρες όπως η Ελλάδα.

Όπως και το πλαίσιο της νομισματικής και μακροοικονομικής πολιτικής της Ε.Ε. λειτουργεί ως πρόσθετο εμπόδιο στην αποκατάσταση των δημοσιονομικών ισορροπιών (αποπληθωρισμός, διαφορά στο κόστος χρήματος κ.α.) και αυξάνει το κοινωνικό κόστος της δημοσιονομικής εξισορρόπησης.

Γι’ αυτό και είναι αναγκαία η αλλαγή συσχετισμών στην Ευρώπη και η ενίσχυση πολιτικών που ενισχύουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά της. Οι προτάσεις του ΕΣΚ, των ευρωπαίων σοσιαλιστών και δημοκρατών στους οποίους μετέχει το ΠΑΣΟΚ και διαυτού η Ελιά  είναι η βάση για μια νέα ευρωπαϊκή αφήγηση που φέρνει ξανά στο προσκήνιο την Ευρώπη της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, της ποιότητας, της καινοτομίας, του κοινωνικού Κράτους, της απασχόλησης, της ανάπτυξης.