Η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα


Μετά από 5 χρόνια σκληρών μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, δύο Μνημόνια και ισάριθμα δάνεια συνολικού ύψους 240 δις. ευρώ, όπως και μια πρωτοφανή απομείωση του  δημοσίου χρέους της τάξης των 185 δις ευρώ σε καθαρή παρούσα αξία (δηλαδή 85% του ΑΕΠ), η Ελλάδα κατόρθωσε να αντιμετωπίσει τις σωρευμένες ανισορροπίες στην οικονομία της: κατόρθωσε να ανασχέσει την «ακατάσχετη αιμορραγία» των διπλών της ελλειμμάτων-δημοσιονομικού και τρεχουσών συναλλαγών-που οδήγησαν στην κρίση του 2009.

Με τεράστιο κόστος για τους πολίτες, με όρους εισοδημάτων και απασχόλησης, αλλά ασύγκριτα μικρότερο από το κόστος μιας άτακτης χρεοκοπίας. Η Ελλάδα επιστρέφει. Επιστρέφει στις Αγορές, στους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, επιστρέφει στην «κανονικότητα». Αλλά αυτό δεν σημαίνει επιστροφή στο «χθες» και στις παθογένειες που οδήγησαν στην κρίση. Σημαίνει να μετατρέψουμε τα πρώτα θετικά σημάδια ανάκαμψης σε μια πραγματικά βιώσιμη έξοδο από την κρίση. Σε μια ανάπτυξη διατηρήσιμη, παραγωγική και όχι καταναλωτική, που δημιουργεί νέες σταθερές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Η ενίσχυση της απασχόλησης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι ο κύριος στόχος μας.

Μια ανάπτυξη που δεν θα υπονομεύει το μέλλον των πολλών, υπηρετώντας το παρόν των λίγων. Μια ανάπτυξη που θα είναι συμβατή και θα δημιουργεί συνέργειες με τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς άξονες της Ευρώπης. Που θα ενισχύει και θα ενισχύεται από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, βασισμένης στην έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και όχι σε μια χαμένη εκ των προτέρων κούρσα μείωσης κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και αποδοχών. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για τη λήψη νέων μέτρων αυτής της λογικής.Μια ανάπτυξη που θα υπηρετεί το γενικό συμφέρον και θα δημιουργεί προοπτικές για το μέλλον. Που θα περνάει μέσα από τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, χωρίς να υπονομεύεται από τη δημιουργία νέων χρεών και την απώλεια του δημοσιονομικού ελέγχου.

Τώρα λοιπόν είναι η ώρα ανασυγκρότησης της οικονομίας.   Τώρα μπαίνουν τα θεμέλια για τα επόμενα χρόνια.

Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για τη λειτουργία του κράτους, των θεσμών.

Τώρα είναι η ώρα για μια νέα ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που θα κινητοποιεί για την επίτευξη αυτών των στόχων, όλες τις ζωντανές και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Όλες τις δυνάμεις του έθνους, όλες τις δυνάμεις της περιφέρειας, όλες τις ηλικίες.