Ενίσχυση Θεσμών – Διαφάνεια – Λειτουργία Δικαιοσύνης

 


Χωροταξία - Περιβαλλοντική πολιτική - Κλιματική αλλαγή

 


Ανθρώπινο Δυναμικό – Παιδεία

 


Αποκρατικοποιήσεις

 

 


Τουρισμός


Logistics Μεταφορές


Βιομηχανία Φαρμάκου

 

 

 

 Φορολογική πολιτική

 


Ρυθμιστικό Πλαίσιο - Ανταγωνισμός

 

 


Καταπολέμηση Κοινωνικών Ανισοτήτων – Κοινωνική Συνοχή


Ανθρώπινο Δυναμικό- Εργασιακές Σχέσεις

 


Αγορές Κεφαλαίου-Τραπεζικό Σύστημα – Υποδομές


Ενέργεια – Ορυκτός Πλούτος


Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

 Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση


Περιφεριακή πολιτική


Πολιτικές στήριξης των Ανέργων και Ενίσχυσης της Απασχόλησης.


Επενδυτική πολιτική


Πρωτογενής τομέας φυτική παραγωγή, κτηνοτροφία αλιεία


Μεταποίηση – ΜΜΕπιχειρήσεις –Βιομηχανική πολιτική


Ναυτιλιακή και Νησιωτική πολιτική