Εγγραφή Μέλους

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ

 

1. Πεδία που είναι σημειωμένα με ένα κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Αν δεν τα συμπληρώσετε ΟΛΑ, δεν μπορείτε να κάνετε ΥΠΟΒΟΛΗ.

2. Στο πεδίο “Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου” σημειώνετε τον Αριθμό του Δελτίου της Ταυτότητας σας – ΑΔΤ (χωρίς παύλα ή κενό). Μόνον αν δεν διαθέτετε Ταυτότητα (ΑΔΤ), σημειώνετε τον αριθμό του Διαβατηρίου σας (χωρίς παύλα ή κενό).

3. Στα πεδία “Νομός”, “Δήμος”, συμπληρώνετε αυτά του τόπου κατοικίας σας.

4. Στο πεδίο “Τομεακή Οργάνωση” σημειώνετε την τομεακή οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στην οποία συμμετέχετε (αν συμμετέχετε).

5. Στο πεδίο “Κινητό Τηλέφωνο”, σημειώνετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας χωρίς παύλα ή κενό, π.χ. 6972999888 (10 ψηφία). Αν δεν έχετε συμπεριλάβει 10 ψηφία, δεν θα μπορείτε να κάνετε ΥΠΟΒΟΛΗ.

6. Στο πεδίο “Σταθερό Τηλέφωνο”, σημειώνετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας χωρίς παύλα ή κενό, π.χ. 2107777888 (10 ψηφία). Αν δεν έχετε συμπεριλάβει 10 ψηφία, δεν θα μπορείτε να κάνετε ΥΠΟΒΟΛΗ.

7. Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, κάνετε κλικ στο κουμπί "Submit" στο τέλος της σελίδας.

 

Όνομα
Επώνυμο
Όνομα Πατέρα
Όνομα Μητέρας
Δεύτερο επώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης (μήνας/ημέρα/έτος)
Αρθμός δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Επάγγελμα
Νομός
Δήμος
Τομεακή Οργάνωση
Προαιρετικά για δραστηριοποίηση σε τομεακή οργάνωση
Οδός
σε περίπτωση χωριού, σημειώνετε το όνομα του χωριού
Αριθμός
ΤΚ
Κινητό Τηλέφωνο
Σταθερό Τηλέφωνο
Email
Παρατηρήσεις/Σχόλια