Η προσφιλής πρακτική της κυβέρνησης να κατασκευάζει δίπολα και να διχάζει το λαό έφτασε μέχρι την μακρινή  Ωκεανία.

Συγκεκριμένα, ο Τέρενς Κουίκ, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Αποδήμων, σε συνέντευξή του στο Ελληνικό Πρόγραμμα της Ραδιοφωνίας SBS της Αυστραλίας (8 Δεκέμβρη),  επιχειρεί να διασπάσει τους Απόδημους με το θέμα του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ).

Αποκαλεί «αμαρτωλό» τον συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό του ΣΑΕ και ρίχνει νερό στο μύλο όλων όσων εσκεμμένα και κακόβουλα μπερδεύουν τους θεσμούς με τα πρόσωπα.

Στοχοποιεί τους πολιτικοποιημένους συμπατριώτες ομογενείς που ασχολούνται με το ΣΑΕ.  Προφανώς του διαφεύγει ότι όλα όσα αφορούν στον Ελληνισμό της Διασποράς συμπεριλαμβανομένου και του ΣΑΕ συζητούνται στην Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής, την οποία απαρτίζουν αποκλειστικά κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και στην οποία υπήρξε Γραμματέας. 

Στην προσπάθειά του, δε, να ισοπεδώσει τα πάντα και να υποβαθμίσει τους πάντες που λειτούργησαν στο ΣΑΕ, κάνει λόγο για «επαγγελματίες πατριώτες».

Με τις υπόνοιες σας κύριε Υπουργέ καίγονται μαζί με τα ξερά και τα χλωρά γεγονός ανεπίτρεπτο. Γι’ αυτό οφείλετε ή να πείτε συγκεκριμένα ποιους εννοείτε ή να πάρετε τη δήλωση πίσω.

Εμείς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το θεσμό του ΣΑΕ που συστάθηκε το 1995, ακριβώς πριν 21 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του Αντρέα Παπανδρέου και της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της οργανωμένης Ομογένειας.

Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε τις αδυναμίες του ΣΑΕ. Τις διαπιστώσαμε, τις διατυπώσαμε. Καταγγέλλουμε τα κακώς κείμενα. Ο κόσμος άλλαξε, η ψηφιακή εποχή είναι πια πραγματικότητα. Η Ομογένεια άλλαξε, υπάρχει νέα ελληνική μεταναστευτική ροή. Πρέπει απαραίτητα να αλλάξει και το ΣΑΕ γι’ αυτό και αναμένουμε την πρόσκληση από την κυβέρνηση στο σχετικό διάλογο που έπρεπε να έχει ήδη ανοίξει. 

Επίσης, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την άποψη ότι το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού δημιουργήθηκε για να ενώσει τους απανταχού Έλληνες και όχι να τους διχάσει.

Βέβαια, συγκινούμαστε όταν ακούμε μετά από δυο χρόνια διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ότι επιτέλους (ξανά)θυμήθηκαν το ΣΑΕ και το (ξανά)βάζουν στην ατζέντα τους.

Περιμένουμε όμως στην πράξη να δούμε αποτέλεσμα.

Όσο για την ανακάλυψή του Υπουργού περί συμμετοχής και του τελευταίου Έλληνα στο ΣΑΕ, και επειδή ο ίδιος παραδέχεται, ότι παλιά ως δημοσιογράφος γύριζε την πλάτη του στο ΣΑΕ, τού θυμίζουμε λοιπόν ότι στο πλαίσιο του ΣΑΕ λειτούργησαν ήδη από τον …προηγούμενο αιώνα διάφορα δίκτυα του Ελληνισμού όπως ΠΑΔΕΕ, δίκτυο αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δίκτυα πολιτισμού, επιχειρηματιών, νεολαίας κ.ο.κ που επιχείρησαν να δώσουν φωνή σε όσους περισσότερους ομογενείς γίνεται.

 

Στα περί ψηφιακής πλατφόρμας που θα ενώνει τους Απόδημους με την Ελλάδα δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Θα είχε όμως ενδιαφέρον να μετέτρεπε ο Υπουργός και την προαναγγελθείσα επίσκεψή του στην Αυστραλία σε ψηφιακή.

Σχέδιο νόμου για ΣΑΕ, Ιούνιος 2014

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 

 

Άρθρο 1

Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

 

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.

 

 

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε.

 

 

1.) To ΣΑΕ επιτελεί γνωμοδοτικό, συμβουλευτικό ρόλο προς την Ελληνική Πολιτεία αλλά και επιτελικό, στρατηγικό και συντονιστικό ρόλο για την προώθηση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων, που εντάσσονται στους σκοπούς και τις αρχές του, σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

 

2.) Το Σ.Α.Ε. δια των εκτελεστικών οργάνων του (Προεδρείο, Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών) εισηγείται και προτείνει προς την Ελληνική Πολιτεία, διεκδικώντας λύσεις, σε θέματα που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό, όπως:

α) Η διατήρηση, προώθηση και προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού καθώς και η ενίσχυση της εθνικής και της πολιτιστικής ταυτότητας του απανταχού Ελληνισμού.

β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα.

γ) Η σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών διαμονής του αποδήμου Ελληνισμού με την Ελλάδα.

δ) Τα οικονομικά, στρατολογικά, και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα του απανταχού Ελληνισμού.

 

 

3.) Το Σ.Α.Ε. μεριμνά για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό στις οικείες χώρες διαμονής του και στις γεωγραφικές Περιφέρειές του.

 

 

4.Α.) Το ΣΑΕ δύναται, επίσης, να αναπτύσσει δράσεις σε τομείς που αποτελούν στόχους ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών πολιτικών όπως του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να επιδιώκει τη συμμετοχή του, δια των εκτελεστικών του οργάνων, σε αντίστοιχα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής πολιτικής αρμόδιων Διευθύνσεων και Οργανισμών των ως άνω (ενδεικτικά OCHA, UNDP του Ο.Η.Ε., DAC του ΟΟΣΑ, ECHO και Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας-Europeaid της Ε.Ε.).

Κατά την ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων το ΣΑΕ θα επιδιώκει την κατά το δυνατό μέγιστη δραστηριοποίηση των αποδήμων Ελλήνων στην υλοποίησή τους καθώς και στην οικειοποίηση των αποτελεσμάτων που θα επιφέρουν τα εν λόγω προγράμματα στις κοινωνίες και κοινωνικές ομάδες που εκάστοτε θα αφορούν, μέρος των οποίων (κοινωνιών και κοινωνικών ομάδων) αποτελούν και οι σε αυτές διαβούντες απόδημοι Έλληνες.

 

Β.) Προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων το ΣΑΕ, αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων τόσο κεντρικά όσο και ως εποπτικό και συντονιστικό όργανο αντίστοιχων δράσεων που θα μπορούν να αναλαμβάνουν τα Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών του ΣΑΕ.

 

5. Α.) Προς επίτευξη των σκοπών του παρόντος άρθρου το ΣΑΕ συνεργάζεται ιδίως με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία.

 

Β.) Περαιτέρω το ΣΑΕ, ειδικά προς το σκοπό υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου συνεργάζεται στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με πανεπιστήμια, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα, σωματεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρίες, πάσης φύσεως πολιτιστικούς, τεχνολογικούς, οικονομικούς φορείς και, γενικότερα, φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

 

 

Άρθρο 3

Μέλη του Σ.Α.Ε.

 

 

 

Μέλη του ΣΑΕ είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ως φυσικά πρόσωπα νοούνται όλα τα Ελληνικής καταγωγής πρόσωπα που διαμένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού, σύμφωνα με τις μορφές οργάνωσης και τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία της χώρας στην οποία εδρεύουν. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται και οι θρησκευτικές ενορίες της αλλοδαπής, όπως αυτές εκπροσωπούνται δυνάμει των προβλέψεων του κανονικού δικαίου που τις διέπει.

 

 

3. Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. αποκτάται :

 

 

 

Α. Για τα νομικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε., εφ’ όσον υποβληθεί το εγκεκριμένο καταστατικό ή ο οργανισμός λειτουργίας τους.

 

 

Β. Για τα φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε, εφ' όσον διαμένουν επί τρία έτη στο εξωτερικό και είναι ενήλικα σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας.

 

 

Γ. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε. δέχεται την αίτηση εγγραφής εφ’ όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και εφ’ όσον οι καταστατικοί σκοποί των νομικών προσώπων δεν αντιστρατεύονται τους στόχους του Σ.Α.Ε. Στη σχετική απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Σ.Α.Ε. θα συνεκτιμάται το κατά πόσο οι καταστατικές αρχές των νομικών προσώπων βασίζονται στη δημοκρατική τους λειτουργία και τον σεβασμό για τις πολιτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Δ. Επί αρνήσεως εγγραφής μέλους χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του ΣΑΕ εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση το υποψήφιο μέλος της σχετικής απόφασης του Συντονιστικού Συμβουλίου περί άρνησης εγγραφής . Το Προεδρείο αποφασίζει εντός μηνός επί της προσφυγής του υποψήφιου μέλους .

 

Ε. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε τηρεί μητρώο μελών ανά χώρα. Το μητρώο αυτό επικαιροποιείται (υποβολή νέου πρακτικού αρχαιρεσιών, κατάλογος μελών κ.λπ.) ανά τετραετία το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την διεξαγωγή των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων.

 

 

 

 

 

Άρθρο 4

Απώλεια - παύση ιδιότητας μέλους

 

Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. παύει:

1. Με την υποβολή έγγραφης δήλωσης αποχώρησης, απευθυνόμενης στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε.

2. Με λύση της προσωπικότητας του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας έδρας του.

3. Με διαγραφή κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Συντονιστικού Συμβουλίου της Περιφέρειας του ΣΑΕ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.

 

 

 

Άρθρο 5

Διαγραφή μέλους

 

1. Μέλος διαγράφεται εφ’ όσον η δραστηριότητά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σ.Α.Ε. ή και λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεών του κατά τα προβλεπόμενα στον οικείο Κανονισμό της Περιφέρειας του ΣΑΕ, η έκδοση του οποίου πραγματοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος.

2. Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε.

3. Κατά της απόφασης διαγραφής χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εντός τριμήνου από την ημερομηνία , κατά την οποία έλαβε γνώση το μέλος της ανωτέρω απόφασης. Το Προεδρείο αποφασίζει εν προκειμένω εντός μηνός.

4. Μέχρι την οριστική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους τελεί σε αναστολή.

 

 

 

 

 

Άρθρο 6

Περιφέρειες του ΣΑΕ

 

 

1.) Το Σ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) Περιφέρειες ήτοι,

i). Περιφέρεια Καναδά,

ii.).Περιφέρεια Η.Π.Α.,

iii.)Περιφέρεια χωρών Λατινικής Αμερικής,

iv.) Περιφέρεια χωρών Ευρώπης,

v.) Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας,

vi.) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής, και,

vii.) Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής.

 

2.) Οι Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. απαρτίζονται από τα μέλη των χωρών του Σ.Α.Ε. της αντίστοιχης Περιφέρειας.

 

3.) Η έδρα των Περιφερειών του ΣΑΕ ταυτίζεται με την έδρα των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών που είναι ο τόπος διαμονής του εκάστοτε Συντονιστή.

4.) Στην έδρα των Περιφερειών του ΣΑΕ διεξάγονται οι περιφερειακές Συνελεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.

 

 

 

 

Άρθρο 7

Όργανα του Σ.Α.Ε.-Διοικητική δομή και έδρα του Προεδρείου του ΣΑΕ – Καθορισμός σχέσεων οργάνων του ΣΑΕ

 

 

Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι:

 

1.) Το Προεδρείο

2.) Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις.

3.) Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε.

4.) Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή του Προεδρείου του ΣΑΕ και οι περιφερειακές Εξελεγκτικές Επιτροπές

 

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΑΕ

 

1.) Το Προεδρείο του ΣΑΕ έχει την έδρα του στην Θεσσαλονίκη, και, υποστηρίζεται γραμματειακά από υπαλλήλους οι οποίοι διατίθενται από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

 

 

2.) Η ανάληψη και εκτέλεση δράσεων από το προεδρείο του ΣΑΕ προς επίτευξη των σκοπών του ΣΑΕ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά χρηματοδοτείται από τους πόρους του ΣΑΕ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος.

 

3.) Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. απαρτίζεται από επτά τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα εν λόγω μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζονται από τα Συντονιστικά Συμβούλια των αντίστοιχων Περιφερειών του ΣΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

 

4.) Κατά την πρώτη συνεδρίασή του το Προεδρείο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο , τον Γραμματέα και τον Ταμία.

 

5.) Στις συνεδριάσεις του Προεδρείου συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ένας Εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένας Εκπρόσωπο των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ, όπως και εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑ.Δ.Ε.Ε), όπως αυτοί αρμοδίως ορίζονται.

 

6.) Η θητεία των μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. είναι τετραετής. Δε δύνανται να οριστούν από τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών τα ίδια πρόσωπα ως μέλη του Προεδρείου του ΣΑΕ για χρονικό διάστημα πέραν των δύο θητειών.

 

7.) Η θητεία των μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μηνός από τον ορισμό τους από τα αντίστοιχα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών.

 

 

ΑΡΘΡΟ 8Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΕ

 

1. Το Προεδρείο συντάσσει και ψηφίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του και έχει την αρμοδιότητα να τον τροποποιεί.

Στον Κανονισμό Λειτουργίας θα εξειδικεύονται περαιτέρω το έργο και οι στόχοι του Προεδρείου όπως και ο τρόπος συνεργασίας του με τα Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών του ΣΑΕ για τους σκοπούς του ΣΑΕ, όπως αυτοί παρατίθενται στο άρθρο 2 του παρόντος.

 

2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Προεδρείου περαιτέρω θα διαλαμβάνει τις αρμοδιότητες του μελών του Προεδρείου, την αναπλήρωση των μελών του (σε περίπτωση κωλύματος, παραίτησης ή έκλειψης αυτών), τον τρόπο συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων από αυτό, τη λειτουργία της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, τον προϋπολογισμό και τη διαχειριστική του χρήση.

 

3. Στον ως άνω Κανονισμό Λειτουργίας δύναται να προβλέπεται ότι το Προεδρείο θα έχει και τη δυνατότητα να συνομολογήσει πάσης φύσεως συμβάσεις εργασίας, υπηρεσιών, έργου και προμηθειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, για την εκτέλεση των δράσεων που αναλαμβάνονται αυτοτελώς από το ίδιο στα πλαίσια του προϋπολογισμού του.

 

 

 

 

 

Άρθρο 9

Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών ΣΑΕ

 

 

1. Στις επτά Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. λειτουργούν 7μελή Συντονιστικά Συμβούλια τα οποία αποτελούνται από Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 4 μέλη, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας τους.

2. Έδρα των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του ΣΑΕ είναι ο τόπος διαμονής των Συντονιστών.

 

3. Τα Συντονιστικά Συμβούλια εκπροσωπούν τα μέλη του ΣΑΕ (φυσικά και νομικά πρόσωπα) των χωρών που υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφέρειά τους. Τα Συντονιστικά Συμβούλια λειτουργούν σύμφωνα με τις μορφές νομικής οργάνωσης κατά τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας της χώρας όπου εδρεύουν.

 

4. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή και των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου, η αναπλήρωση αυτών, ο τρόπος συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων από τα Συντονιστικά Συμβούλια, όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος θέματα-ως αρμοδιότητα των Συμβουλίων- και γενικά ο τρόπος λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβουλίων καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας τους, ο οποίος ψηφίζεται από τις αντίστοιχες τακτικές Περιφερειακές Συνελεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.

 

5. Οι Συντονιστές και οι αναπληρωτές τους καθώς και τα λοιπά έξι μέλη - τακτικά και αναπληρωματικά- των Συντονιστικών Συμβούλιων εκλέγονται κατά τη συνεδρίαση της εκλογικής Περιφερειακής Συνέλευσης με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων με φυσική παρουσία και ηλεκτρονικά. Η ψηφοφορία διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο για τον Συντονιστή και τα λοιπά μέλη του αντίστοιχου Συντονιστικού Συμβουλίου, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των προβλέψεων στους οικείους Κανονισμούς, και, του άρθρου 12 παρ. 5 του παρόντος ως προς την ψήφο των φυσικών και νομικών προσώπων που μετέχουν στις οικείες εκλογικές διαδικασίες. Συντονιστής και μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων εκλέγονται οι έχοντες στην κατηγορία τους το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων.

 

6. Στα Συντονιστικά Συμβούλια προεδρεύουν οι Συντονιστές των αντίστοιχων Περιφερειών του Σ.Α.Ε. Κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους τα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων εκλέγουν μεταξύ των μελών τους τον Γραμματέα και τον Ταμία του Συμβουλίου, και ορίζουν και πρόσωπο που μπορεί να είναι τρίτος-μη μέλος του Συμβουλίου ως βοηθό του Γραμματέα, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των προβλέψεων του οικείου Κανονισμού της Περιφέρειας.

7. Τα μέλη των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. εκλέγονται για τέσσερα (4) έτη και έχουν δικαίωμα εκλογής μέχρι δυο θητείες στην ίδια θέση. Οι θητείες μελών Συντονιστικών Συμβουλίων του Σ.Α.Ε., που έχουν διανυθεί από την έναρξη της λειτουργίας τους λαμβάνονται υπ’ όψιν για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Η θητεία των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μηνός από την πραγματοποίηση της τελευταίας εκλογικής περιφερειακής Συνέλευσης.

 

 

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του ΣΑΕ

 

1. Τα Συντονιστικά Συμβούλια αποτελούν το κύριο όργανο έκφρασης των δυνάμεων του απόδημου Ελληνισμού των χωρών που υπάγονται στις Περιφέρειες του ΣΑΕ. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή και των υπολοίπων μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου καθορίζονται από τα προβλεπόμενα στον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας τους.

 

2. Τα Συντονιστικά Συμβούλια αφενός επιτελούν ένα γνωμοδοτικό/συμβουλευτικό ρόλο καταρτίζοντας και αποστέλλοντας τεκμηριωμένες εισηγήσεις ή προτάσεις στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. για θέματα που απασχολούν τους αποδήμους των χωρών που υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφέρεια του ΣΑΕ. Αφετέρου, αναπτύσσουν, συντονίζουν και υλοποιούν δράσεις για την εκπλήρωση των σκοπών του ΣΑΕ, όπως αυτοί παρατέθηκαν στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος.

 

3. Προς επίτευξη των σκοπών του ΣΑΕ, όπως αυτοί παρατίθενται στον παρόντα νόμο, τα Συντονιστικά Συμβούλια μεριμνούν, ώστε κατά την κατάρτιση του οικείου Κανονισμού Λειτουργίας τους, που υποβάλλουν προς ψήφιση στις αντίστοιχες τακτικές περιφερειακές Συνελεύσεις, να περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις οι κατάλληλες προβλέψεις, που θα επιτρέπουν τη λειτουργία τους ως φορέων δυναμένων να δεχτούν χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς στα πλαίσια των προβλεπομένων στο άρθρο 2 παρ.4 του παρόντος.

4. Τα Συντονιστικά Συμβούλια πριν την υποβολή προς ψήφιση από την τακτική περιφερειακή Συνέλευση των σχεδίων των Κανονισμών ή πριν από κάθε τροποποίησή τους, αποστέλλουν το σχέδιο Κανονισμού στο Προεδρείο του ΣΑΕ για υποβολή παρατηρήσεων από το τελευταίο. Το Προεδρείο υποβάλλει έγκαιρα την πρότασή του προς το Συντονιστικό Συμβούλιο, ώστε το τελευταίο να αναρτά στο Διαδίκτυο το σχέδιο Κανονισμού ( ή της κάθε τροποποίησής του) μαζί με την εισήγησή του και την πρόταση του προεδρείου του ΣΑΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή της τακτικής περιφερειακής Συνέλευσης.

5. Περαιτέρω τα Συντονιστικά Συμβούλια έχουν ως αρμοδιότητα τον ορισμό των προσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) που θα μετέχουν στο Προεδρείο του ΣΑΕ. Το πρόσωπο που ορίζεται ως τακτικό μέλος του Προεδρείου του ΣΑΕ μπορεί να είναι είτε ένα από τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου είτε ο Συντονιστής της αντίστοιχης Περιφέρειας του ΣΑΕ. Η συμμετοχή των εν λόγω προσώπων στο Προεδρείο πραγματοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Προεδρείου του ΣΑΕ.

 

6. Τέλος, στις αρμοδιότητες των Συντονιστικών Συμβουλίων εντάσσεται η σύγκληση και διοργάνωση στην έδρα τους των τακτικών Περιφερειακών Συνελεύσεων που διεξάγονται ανά διετία και των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων που λαμβάνουν χώρα κάθε τέσσερα (4) χρόνια . Τα Συντονιστικά Συμβούλια μεριμνούν για την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη των Συνελεύσεων, καταρτίζουν την Ημερήσια Διάταξη στην οποία δύνανται να συμπεριληφθούν θέματα μετά από πρόταση των μελών του ΣΑΕ που υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφέρεια όπως και του Προεδρείου του Σ.Α.Ε.

 

7. Η ημερήσια διάταξη, οι εισηγήσεις επί των θεμάτων αυτής από το αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο, οι προτάσεις του Προεδρείου του ΣΑΕ όπως και κάθε ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της περιφερειακής συνέλευσης (τακτικής ή εκλογικής) αναρτώνται στο Διαδίκτυο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την διεξαγωγή της Περιφερειακής Συνέλευσης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των προβλέψεων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβουλίων.

 

 

 

 

 

Άρθρο 11

Τακτικές Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε.

 

1. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε. ψηφίζουν με απόφασή τους τον Κανονισμό Λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβουλίων της Περιφέρειάς τους, σχέδιο του οποίου υποβάλλεται σε αυτές από το αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας, συνοδευόμενο από τεκμηριωμένη εισήγηση του τελευταίου και από πρόταση του Προεδρείου του ΣΑΕ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος. Στους Κανονισμούς εξειδικεύονται τόσο οι κανόνες λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβουλίων όσο και ο τρόπος διεξαγωγής των περιφερειακών Συνελεύσεων (τακτικών και εκλογικών) και οι αρμοδιότητες αυτών.

2. Όλες οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων του Σ.Α.Ε. λαμβάνονται κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του οικείου Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Περιφέρειας.

3. Στις Περιφερειακές Συνελεύσεις συμμετέχουν τα μέλη της Περιφέρειας είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά κατά τον τρόπο που προβλέπεται από τους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας.

4. Με την επιφύλαξη των ειδικότερα προβλεπομένων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας, έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση δύναται να συγκληθεί μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Περιφέρειας ή του ενός έκτου (1/6) του συνόλου των μελών της Περιφέρειας, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Συντονιστικό Συμβούλιο της αντίστοιχης Περιφέρειας.

 

Άρθρο 12

Εκλογικές Περιφερειακές Συνελεύσεις του ΣΑΕ

 

1. Στις εκλογικές περιφερειακές Συνελεύσεις παρουσιάζεται ο απολογισμός του έργου των μελών Συντονιστικών Συμβουλίων και του Συντονιστή για το χρονικό διάστημα της θητείας που διένυσαν, και, τα μέλη του ΣΑΕ στις αντίστοιχες Περιφέρειες ψηφίζουν για την απαλλαγή των ως άνω αναφερομένων από τη διαχειριστική τους ευθύνη για το ίδιο χρονικό διάστημα.

2. Ακολούθως, τα μέλη του ΣΑΕ στις αντίστοιχες Περιφέρειες ψηφίζουν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος για τα νέα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων και τους Συντονιστές, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας.

3. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας για την ακολουθητέα διαδικασία, οι αρχαιρεσίες διοργανώνονται και διεξάγονται κατά τον τρόπο που αναλυτικά προβλέπεται στους τελευταίους, με φυσική παρουσία και ηλεκτρονικά.

4. Τριάντα ( 30 )ημέρες πριν την εκλογή, συντάσσεται κατάλογος εκλογέων στις χώρες που υπάγονται σε κάθε Περιφέρεια.

5.Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες των περιφερειακών συνελεύσεων του ΣΑΕ μέσω των φυσικών προσώπων που τα εκπροσωπούν δυνάμει των προβλεπομένων στις διατάξεις του εγκεκριμένου καταστατικού ή οργανισμού τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία εδρεύουν.

Για την εκλογή των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων σε κάθε Περιφέρεια του ΣΑΕ ορίζεται ότι τα τέσσερα από τα επτά μέλη αυτών θα εκλέγονται βάσει των ψήφων των νομικών προσώπων ενώ τα υπόλοιπα τρία μέλη θα εκλέγονται βάσει των ψήφων των φυσικών προσώπων που μετέχουν στις οικείες εκλογικές διαδικασίες, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των προβλέψεων των προβλέψεων στους Κανονισμούς κάθε Περιφέρειας.

 

6. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα ενήλικα κατά την νομοθεσία της οικείας χώρας φυσικά πρόσωπα.

7. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, εκτός και εάν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία της οικείας χώρας.

8. Οι κατάλογοι των υποψηφίων του Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν την εκλογή και αναρτώνται στο διαδίκτυο. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη των Περιφερειών που τηρούν τις προβλεπόμενες από τους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας υποχρεώσεις τους.

 

8. Στις αρμοδιότητες των εκλογικών περιφερειακών Συνελεύσεων εντάσσεται και η εκλογή των προσώπων που απαρτίζουν τις Εξελεγκτικές Επιτροπές των Περιφερειών του ΣΑΕ, ο αριθμός των οποίων δε δύναται να είναι κατώτερος των τριών, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων ως προς το θέμα αυτό των προβλέψεων του οικείου Κανονισμού Λειτουργίας, στον οποίο θα ορίζονται και τα σχετικά ως προς το έργο, τις αρμοδιότητες και τη θητεία των μελών των περιφερειακών εξελεγκτικών επιτροπών.

 

 

 

 

Άρθρο 13

Εξελεγκτικές επιτροπές (Κεντρική και Περιφερειακές) του ΣΑΕ

 

1. Ο ακριβής αριθμός των μελών των περιφερειακών εξελεγκτικών επιτροπών (που δε δύναται να είναι κατώτερος των τριών), το έργο τους, οι αρμοδιότητές τους, η αναπλήρωσή τους, καθώς και η θητεία τους και γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας τους καθορίζονται από τα προβλεπόμενα στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας.

2. Τα μέλη της επταμελούς Κεντρικής Εξελεγκτικής απαρτίζονται από πρόσωπα που ορίζονται από τις περιφερειακές Εξελεγκτικές Επιτροπές, και μπορούν να είναι είτε μέλη των περιφερειακών Εξελεγκτικών Επιτροπών Το έργο του, οι αρμοδιότητες, η αναπλήρωση καθώς και η θητεία των μελών της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, και, γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας της τελευταίας καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προεδρείου του ΣΑΕ.

3. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας οι Εξελεγκτικές Επιτροπές (Κεντρική και περιφερειακές) προβαίνουν σε διαχειριστικό οικονομικό έλεγχο του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων του Σ.Α.Ε., αντίστοιχα, σε ετήσια βάση. Τα , δε, αποτελέσματα των διαχειριστικών οικονομικών ελέγχων δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο Διαδίκτυο, ενώ η τελική έκθεσή τους παρουσιάζεται ενώπιον της επόμενης (από την εκλογή τους) εκλογικής περιφερειακής συνέλευσης.

4. Τα μέλη τόσο της κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής όσο και των περιφερειακών εξελεγκτικών επιτροπών δεν μπορούν να είναι μέλη σε οποιοδήποτε άλλο όργανο του ΣΑΕ.

 

 

 

 

Άρθρο 14

Πόροι του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων του ΣΑΕ

 

1. ) Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας οι πόροι του ΣΑΕ ενδεικτικά, είναι οι ακόλουθοι:

 

Α. Τα ποσά των συνδρομών των μελών του ΣΑΕ στις αντίστοιχες Περιφέρειες, όπως αυτά προβλέπονται στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας ΣΑΕ.

Β. Xρηματικά ποσά, ακίνητα και πάσης άλλης φύσεως περιουσιακά στοιχεία και πρόσοδοι που θα δωρηθούν ή άλλως πως θα μεταβιβασθούν νομίμως είτε στο Προεδρείο είτε στα Συντονιστικά Συμβούλια του ΣΑΕ.

Γ. i) Oι εισφορές, επιχορηγήσεις και δωρεές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού ή Κράτους ή κρατικού ή διεθνούς οργανισμού ή υπηρεσίας ή ιδιωτικής ή δημόσιας επιχείρησης ή Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οι κληρονομίες και οι κληροδοσίες αλλά και κάθε άλλο εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς του ΣΑΕ και το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει το Προεδρείο και τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του ΣΑΕ.

ii) Τυχόν έσοδα από τη μίσθωση ή άλλου είδους εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων τόσο του Προεδρείου του ΣΑΕ όσο και των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του ΣΑΕ, τη διάθεση των περιοδικών ή άλλων εκδόσεών της και γενικά τα έσοδα από την εκμετάλλευση της τυχόν περιουσίας των εκτελεστικών οργάνων του ΣΑΕ (Προεδρείο, Συντονιστικά Συμβούλια) ως νομικών προσώπων.

 

 

2.) Το σύνολο των πόρων των εκτελεστικών οργάνων του ΣΑΕ από οποιαδήποτε πηγή θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΣΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων του ΣΑΕ .

Οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, οι διαχειριστικές χρήσεις και η τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων του ΣΑΕ θα τηρούνται σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία της έδρας.

 

 

3.) Τόσο το Προεδρείο όσο και τα Συντονιστικά Συμβούλια θα δύναται προς εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εκπλήρωση των σκοπών τους να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια, όπως, ενδεικτικά, πώληση βιβλίων και άλλων εντύπων -ηλεκτρονικών και εγγράφων- οργάνωση εκδηλώσεων με δικαίωμα εισόδου, οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων κλπ.

 

 

 

Άρθρο 15

Ενημέρωση για τις δράσεις του Σ.Α.Ε.

 

1. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. σε συνεργασία με τους Συντονιστές των αντίστοιχων Περιφερειών του ΣΑΕ ανακοινώνει τα συμπεράσματα των τακτικών και εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό και στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και τα δημοσιοποιεί στο Διαδίκτυο .

2. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. και οι Συντονιστές των Περιφερειών του ΣΑΕ τον πρώτο μήνα κάθε έτους υποβάλλουν έκθεση σχετικά με το έργο του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών, συνοδευόμενη από τις προτάσεις των εκτελεστικών οργάνων του ΣΑΕ (Προεδρείο, Συντονιστικά Συμβούλια) προς:

α) Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

β) Τον Πρωθυπουργό.

γ) Τον Πρόεδρο της Βουλής.

δ) Τους αρχηγούς των Κομμάτων.

ε) Τον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό.

Δια του Προέδρου της Βουλής η έκθεση ανακοινώνεται στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και διανέμεται στους βουλευτές όλων των Κομμάτων.

3. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. και οι Συντονιστές των Περιφερειών του ΣΑΕ καλείται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να την ενημερώσει για θέματα προτεραιότητας, που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό .

4. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. προσκαλείται εγκαίρως στις συνεδριάσεις της αρμόδιας Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων.

5. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. ενημερώνεται εγκαίρως από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό ή τον αρμόδιο για θέματα απόδημου ελληνισμού Υπουργό σχετικά με την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών που άπτονται θεμάτων του απανταχού Ελληνισμού, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος.

 

 

 

Άρθρο 16

Καταργούμενες διατάξεις

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 7 και 10 του ν. 3480/2006 (ΦΕΚ 161/Α’) ‘’Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις’’ και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

 

 

 

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

 

 

(Θα καθοριστούν τα θέματα των μελών και της θητείας του πρώτου Προεδρείου του ΣΑΕ, καθώς και των πρώτων Συντονιστικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, όπως και η συγκρότηση μιας Επιτροπής για την εφαρμογή του νόμου).

…………………………………………………

 

Δημόσιος διάλογος για σχέδιο νόμου για ΣΑΕ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 

Με Α, παραθέτουμε το προς διαβούλευση Νομοσχέδιο (μέχρι 31.12.2012)

Με Β, οι παρατηρήσεις/προτάσεις 11 μελών μέλη / στελέχη ΣΑΕ

μέλη του ΠΑΣΟΚ,

Με Γ, τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης (έκθεση ΓΓΑΕ)

Α

Άρθρο 1

Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

 

Α. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.

Β «Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος, είναι γνωμοδοτικό, εισηγητικό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό προς την Ελληνική Πολιτεία όργανο και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.»

----------------------------------------------------------------------------

Γ Αριθμός Σχολίων: 22

Βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση θεωρούν αρκετοί από τους συμμετέχοντες στην διαβούλευση, την πολιτική βούληση για ανασυγκρότηση του ΣΑΕ.

Σχετικά με την ονομασία του ΣΑΕ, προτάθηκε να ονομασθεί Συμβούλιο Απανταχού Ελληνισμού.

Προτάθηκε επίσης το ΣΑΕ να έχει ως αποστολή την έκφραση των δυνάμεων των απανταχού Φιλελλήνων.

Αναφορικά με τους σκοπούς του ΣΑΕ προτείνεται να συμπεριληφθεί και ο συντονισμός των αποδήμων Ελλήνων για την επίτευξη της αποστολής του.

Σχόλια κατατέθηκαν για την αναγκαιότητα καθορισμού της νομικής μορφής του ΣΑΕ τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα προτάθηκε η μορφή της Διεθνούς Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(….)Kατά το άρθρο 108 παράγραφος 2 του Συντάγματος το Σ.Α.Ε. έχει ως αποστολή την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού. Θα μπορούσε να ονομασθεί ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ.

(…..) να προστεθεί στο άρθρο 1 η φράση «ως επίσης και των απανταχού Φιλελλήνων»

(….) Με βάση το άρθρο 108 του Συντάγματος εφόσον το ΣΑΕ έχει ως αποστολή την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού θα πρέπει για την επίτευξη της αποστολής του να οριοθετηθούν οι αρμοδιότητες και ο συντονιστικός του ρόλος.

(…) Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε. κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού και κύριο σκοπό τον Συντονισμό των Ελλήνων της διασποράς για την επίτευξη της αποστολής του.

(…..) Για να αποκτήσει το ΣΑΕ διεθνές κύρος και παράλληλα την ευελιξία που απαιτείται για το έργο του, θα πρέπει να αποκτήσει την μορφή Διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν υφίσταται νομικό καθεστώς για Διεθνή ΜΚΟ, το ΣΑΕ θα μπορούσε να έχει νομική μορφή και κατατεθειμένο καταστατικό λειτουργίας και νομική έδρα σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χωρά (π.χ. Βέλγιο όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα)

(…) Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος, είναι γνωμοδοτικό, εισηγητικό, αναπτυξιακό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό προς την Ελληνική Πολιτεία όργανο και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.

--------------------------------------------------------------------------

Άρθρο 2

Α. Αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε.

Α. 1. Το Σ.Α.Ε. εισηγείται, προτείνει και γνωμοδοτεί προς την Ελληνική Πολιτεία σε θέματα που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό, όπως:

α) Η διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας του απανταχού Ελληνισμού.

β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα.

γ) Η συμβολή στην σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών διαμονής του με την Ελλάδα.

δ)Τα στρατολογικά, οικονομικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα του απανταχού Ελληνισμού.

 

Β. «δ) η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ειδικότερα στην προστασία και προώθηση των εκπαιδευτικών, στρατολογικών, οικονομικών, εργασιακών, πολιτιστικών και λοιπών δικαιωμάτων των ομογενών Ελλήνων, τόσο στις χώρες διαμονής όσο και στην Ελλάδα.»

 

Προστίθεται επιπλέον παράγραφος (ε), η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«(Α. 1. ε). Η ενίσχυση των οικονομικών, εμπορικών, πολιτιστικών και μορφωτικών σχέσεων μεταξύ των χωρών διαμονής και της Ελλάδας.»

 

Α. 2. Το Σ.Α.Ε. μεριμνά για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό στις οικείες χώρες και στις γεωγραφικές Περιφέρειές του.

3. Το Σ.Α.Ε. συνεργάζεται ιδία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία.

 

Β. «(Α3). To Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού διασυνδέεται και συνεργάζεται ιδίως, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, την Εκκλησία γενικότερα, με φορείς και οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς.»

 

Α.. Το Σ.Α.Ε. αναπτύσσει δράσεις σε τομείς που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό όπως:

α) Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας.

β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα.

----------------------------------------------------------------------------

Γ. Αριθμός Σχολίων: 9

Προτάθηκε η ανάγκη αναφοράς στις αρμοδιότητες του ΣΑΕ της δυνατότητας συνεργασίας του με Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς και με Διεθνείς Οργανισμούς.

Προτάθηκε η υποχρεωτική γνωμοδότηση επί νομοσχεδίων και αποφάσεων που αφορούν στην ομογένεια.

Προτάθηκε η δυνατότητα συνεργασίας του Σ.Α.Ε. με αντίστοιχα Συμβούλια Αποδήμων Ευρωπαϊκών χωρών.

Προτάθηκε όπως το ΣΑΕ ασχοληθεί και με θέματα που άπτονται της ψήφου ομογενών.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(…..) Το ΣΑΕ να συνεργάζεται με Κυβερνητικούς και Μη Κυβερνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στις χώρες που ζουν Απόδημοι, ως επίσης και με Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Περιβάλλοντος

(…..)Το ΣΑΕ θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να μπορεί να κάνει επίσημες συνεργασίες με άλλες Ευρωπαϊκές οργανώσεις αποδήμων και να μπορεί να συμμετάσχει σε διεθνείς συνεργασίες.

(…..) Γνωμοδοτεί, υποχρεωτικά, επί των νομοσχεδίων και των αποφάσεων πριν την κατάθεσή τους για τα θέματα που αφορούν την ομογένεια.

(…..)Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού:

• Εισηγείται, προτείνει και διεκδικεί την επίλυση των προβλημάτων, που απασχολούν τους έλληνες εκτός Ελλάδας.

• Γνωμοδοτεί, υποχρεωτικά, επί των νομοσχεδίων και των αποφάσεων πριν την κατάθεσή τους για τα θέματα που αφορούν την ομογένεια

• Συμβουλεύει την ελληνική πολιτεία

• Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο Ελλάδας και ελληνισμού για την προώθηση και υλοποίηση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού, στον τόπο διαμονής τους .

• Σχεδιάζει, προωθεί και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα, σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, που εντάσσονται στους σκοπούς και τις αρχές του.

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 3

Έδρα του Σ.Α.Ε.

Το Σ.Α.Ε. έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Γ

Αριθμός Σχολίων: 6

Προτάθηκε ο ορισμός της Θεσσαλονίκης ως επίτιμης έδρας στην περίπτωση, που το ΣΑΕ αποκτήσει διεθνή νομική προσωπικότητα και έχει έδρα στο εξωτερικό.

 

Προτάθηκε εκτός από την κεντρική έδρα του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη, να ορίζεται και ο τόπος διαμονής των Συντονιστών ως έδρα των Περιφερειών.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(….) Εκτός από την Κεντρική έδρα του ΣΑΕ που καθορίζεται η Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να καθορίζονται και οι έδρες των Περιφερειών με βάση την έδρα του εκάστοτε Συντονιστή για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στις περιφέρειες.

(…..) Το Σ.Α.Ε. έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που το ΣΑΕ δημιουργήσει νομική έδρα σε άλλη χώρα, η Θεσσαλονίκη παραμένει πάντοτε η Επίτιμη Έδρα του όπου οργανώνονται πάντα οι Γενικές Συνελεύσεις του. Τα Περιφερειακά Συμβούλια έχουν την έδρα τους στην χώρα που εδρεύει ο εκάστοτε Συντονιστής της αντίστοιχης Περιφέρειας.

--------------------------------------------------------------------------

 

Άρθρο 4

Α

Όργανα του Σ.Α.Ε.

Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι:

1. Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε.

2. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις.

3. Η Τακτική Συνέλευση.

Β. «να γίνεται η εκλογή της εξελεγκτικής Επιτροπής από την Ολομέλεια της Συνέλευσης. Η Εξελεγκτική Επιτροπή να απαρτίζεται από μέλη όλων των περιφερειών.»

4. Το Προεδρείο.

5. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Β. Συμπληρωματικά προτείνεται η πρόβλεψη νέων θεσμοθετημένων Οργάνων και θέσεων.

Συγκεκριμένα όσον αφορά τις Περιφέρειες προτείνεται:

1. «η εκλογή Ταμεία Περιφέρειας, ο οποίος θα εκλέγεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας»

2. «η εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής της Περιφέρειας. Τα μέλη της πέντε στον αριθμό (5) εκλέγονται από την Περιφερειακή Συνέλευση.»

----------------------------------------------------------------------------

 

Γ

Αριθμός Σχολίων: 10

Υποστηρίχθηκε η αναγκαιότητα έκφρασης των νέων Αποδήμων στα όργανα του ΣΑΕ καθώς και η ανάγκη ύπαρξης Δικτύου Νεολαίας του ΣΑΕ σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε χώρα.

Προτάθηκε ουδεμία αποζημίωση να καταβάλλεται για τη συμμετοχή στα όργανα του ΣΑΕ και με κανονισμό που ψηφίζεται από την Συνέλευση να προβλέπονται τα της ημερησίας αποζημίωσης και των δαπανών μετακίνησης των μελών του προεδρείου και των περιφερειακών συμβουλίων.

Διατυπώνεται πρόταση για αντικατάσταση του Προεδρείου με 9μελές Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Επίσης διατυπώνεται πρόταση για σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία να αποτελείται από εκπροσώπους των τριών Παλαιφάτων Πατριαρχείων, της ΠΑΔΕΕ, της ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον Ελληνισμό της Διασποράς και του Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού.

Προτάθηκε Εξαμελής Εποπτική Γραμματεία λειτουργίας των πέντε Οργάνων του ΣΑΕ με τη συμμετοχή ενός εκλεγμένου εκπροσώπου από κάθε Όργανο και ενός εκπροσώπου του Ελληνικού Κράτους.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(…..) να δοθεί μια ευρύτερη δυνατότητα στη νεολαία να εκφραστεί μέσω των οργάνων του ΣΑΕ

(…) Ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται για τη συμμετοχή στα όργανα του ΣΑΕ. Με οργανισμό που ψηφίζεται από την συνέλευση προβλέπονται τα της ημερησίας αποζημίωσης και των εξόδων ταξιδιού των μελών του προεδρείου και των περιφερειακών συμβουλίων. Τα προβλεπόμενα ποσά δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται για την λειτουργία της Βουλής.

(….) ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Μετονομασία του Προεδρείου): Αποτελείται από 9 μέλη: τον Πρόεδρο του ΣΑΕ, τον Ταμία (οι δύο αυτοί εκλέγονται από την Παγκόσμια Τακτική Συνέλευση) και τους 7 Συντονιστές Περιφερειών, που εκλέγονται από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις.

(…..) Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, που αποτελείται από εκπρόσωπους , των τριών (3) Παλαιφάτων Πατριαρχείων, της ΠΑΔΕΕ, της ΠΟΜΑΚ και της ΠΣΕΚΑ, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον Ελληνισμό της Διασποράς, του Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού η οποία θα συνεδριάζει 2 φορές το χρόνο, την μια φορά κοινά με το Εκτελεστικό Συμβούλιο

Έργο της Επιτροπής αυτής η συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης, που υποβάλει η Εκτελεστική Επιτροπή , ο σχεδιασμός των διαφόρων προγραμμάτων δράσης και η στρατηγική για τον ελληνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

(…..)Το ΣΑΕ συμπεριλαμβάνει με τις ίδιες διαδικασίες το Δίκτυο Νεολαίας σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε χώρα. (….) στο άρθρο 04 να προστεθεί ως Εξαμελής Εποπτική Γραμματεία λειτουργίας των πέντε Οργάνων του ΣΑΕ με τη συμμετοχή ενός εκλεγμένου εκπροσώπου από κάθε Όργανον κι ενός εκπροσώπου του Ελληνικού Κράτους.

--------------------------------------------------------------------------

Άρθρο 5

Μέλη του Σ.Α.Ε.

Β. Γενικά: Απαιτείται από τον Νομοθέτη διευκρίνιση ως προς τη συμμετοχή φυσικών προσώπων. Δηλαδή εξομοιώνονται ως προς το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» οι εκπρόσωποι μαζικών φορέων (πχ Ομοσπονδίες Ελληνικών Κοινοτήτων ή Ομοσπονδίες Εθνικοτοπικών Συλλόγων) με ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του;

Α. Στην παράγραφο Β.2 προτείνεται να διαμορφωθεί η πρόταση ως εξής: «Β2. Για τα φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε, εφ' όσον διαμένουν επί τρία έτη στο εξωτερικό και είναι ενήλικα σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας και κατέχουν ιδιαίτερα σημαντική πολιτική, επιστημονική, διοικητική και θρησκευτική θέση στην κοινωνία.»

Α. Μέλη του Σ.Α.Ε. είναι οι πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού, σύμφωνα με τις μορφές οργάνωσης σε κάθε χώρα, οι κοινότητες–ενορίες του εξωτερικού και φυσικά πρόσωπα. Ως φυσικά πρόσωπα νοούνται οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι εξωτερικού.

Β. «Μέλη του ΣΑΕ είναι οι πάσης φύσεως συλλογικές εκφράσεις του Απανταχού Ελληνισμού, οι οποίες είναι οργανωμένες σε επίπεδο Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις μορφές οργάνωσης σε κάθε χώρα και οι Κοινότητες- Ενορίες του Εξωτερικού, υπό την προϋπόθεση ότι οι καταστατικοί τους σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς του ΣΑΕ, και τα έτη λειτουργίας τους είναι τουλάχιστον 3 (τρία).

Επίσης μέλη του ΣΑΕ είναι οι Κυπριακές Οργανώσεις ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ, καθώς και τα θεματικά δίκτυα.

Μέλη του ΣΑΕ είναι και φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν διακριτό ρόλο ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε σχέση με τους μαζικούς φορείς που συμμετέχουν ως μέλη στο ΣΑΕ.»

----------------------------------------------------------------------------

Α.

Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. αποκτάται :

 

1. Για τους πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού και τις κοινότητες-ενορίες μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε., εφ’ όσον υποβληθούν:

α. Καταστατικό τους από το οποίο θα προκύπτει η τριετής τουλάχιστον ύπαρξη και δραστηριοποίησή τους.

β. Πρακτικό πρόσφατων αρχαιρεσιών

γ. Κατάλογος μελών φυσικών προσώπων

2. Για τα φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε, εφ' όσον διαμένουν επί τρία έτη στο εξωτερικό και είναι ενήλικα σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας.

 

Β

«Β2. Για τα φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε, εφ' όσον διαμένουν επί τρία έτη στο εξωτερικό και είναι ενήλικα σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας και κατέχουν ιδιαίτερα σημαντική πολιτική, επιστημονική, διοικητική και θρησκευτική θέση στην κοινωνία.»

 

Α

3. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε. δέχεται την αίτηση εγγραφής εφ’ όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και εφ’ όσον οι καταστατικοί σκοποί των πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορέων του απανταχού Ελληνισμού δεν αντιστρατεύονται τους στόχους του Σ.Α.Ε.

4. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε τηρεί μητρώο μελών ανά χώρα. Το μητρώο αυτό επικαιροποιείται (υποβολή νέου πρακτικού αρχαιρεσιών, κατάλογος μελών κ.λπ.) ανά τετραετία το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την διεξαγωγή των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων και της Τακτικής Συνελεύσεως.

----------------------------------------------------------------------------

Γ

Αριθμός Σχολίων: 19

Προτάθηκε η ετήσια αποστολή του μηχανογραφημένου μητρώου μελών στην ΓΓΑΕ, όπως επίσης και η ύπαρξη ξεχωριστού μητρώου οργανώσεων και μητρώου φυσικών προσώπων.

Προτάθηκε να ορισθεί η έννοια του κατοίκου εξωτερικού, ποιοι περιλαμβάνονται σε αυτήν και βάσει ποίας διαδικασίας πιστοποιείται.

Προτάθηκε να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής για άρνηση εγγραφής μέλους.

Προτάθηκε να γίνονται μέλη του ΣΑΕ, πληθυσμιακές ομάδες ή κοινότητες με ελληνική ρίζα, όπως π.χ. Γκρεκάνοι Νοτίου Ιταλίας.

 

Προτάθηκε να εκπροσωπούνται οι συλλογικοί φορείς με συγκεκριμένο αριθμό αντιπροσώπων, κατ’ αναλογία της δυνάμεώς τους.

 

Προτάθηκε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι φορείς επαναπατρισθέντων Ελλήνων εξωτερικού που έχουν έδρα την Ελλάδα.

 

Προτάθηκε όπως προσδιορισθούν επακριβώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(….) Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπει την αποδοχή της αίτησης έγγραφης εφόσον πληρούνται οι …. προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει για τα φυσικά πρόσωπα να διευκρινιστούν και ιδιαίτερα σε τρία σημεία: το «ελληνικής καταγωγής», το «κάτοικοι του εξωτερικού» και το ιδιαίτερο θέμα των φυσικών προσώπων που είναι ήδη μέλη των συλλόγων μελών (σημείοΒ,1.γ)…..:1. Για το «ελληνικής καταγωγής»; 1/ Πως θεωρείται κάποιος /α ότι είναι «ελληνικής καταγωγής»; 2/ Μέχρι ποιο βαθμό συγγενείας ή γενεάς; 3/ Πως (από ποιον και με ποια ακριβώς διαδικασία) πιστοποιείται ότι κάποιος είναι «ελληνικής καταγωγής» 2. Για το «κάτοικοι εξωτερικού». 1/ Ποιος, πως και με ποια ακριβώς διαδικασία αποδεικνύει / πιστοποιεί κάποιος /α ότι διαμένει για 3 τουλάχιστον (συνεχή;) χρόνια στο εξωτερικό; Με εγγραφή στο κατά τόπους προξενείο ή πρεσβεία; 2/ Και εκτός των ελλήνων πολιτών, τι γίνεται με τους Ελληνικής καταγωγής που δεν έχουν καν ελληνική υπηκοότητα ή διαβατήριο; 3/ Οι φοιτητές που σπουδάζουν για πάνω από 3 χρόνια στο εξωτερικό θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού; 4/ Οι ευκαιριακά εργαζόμενοι που δεν καταγράφονται πάντα στα ελληνικά προξενεία ή πρεσβείες; 5/ Και τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει προξενική αρχή ή πρεσβεία στη χώρα διαμονής . Ποια ακριβώς είναι τα δικαιώματα των φυσικών μελών των συλλογικών φορέων που είναι μέλη; ….. Επίσης δεν προβλέπεται διαδικασία προσφυγής του μέλους σε περίπτωσης άρνησης εγγραφής του από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας.

(….)Επίσης Συμμετοχή Συλλογικής μορφής φορέων επαναπατρισθέντων Ελλήνων εξωτερικού κατοίκων

(….) Ως μέλη του ΣΑΕ αναφέρονται οι πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού , οι Κοινότητες-ενορίες του εξωτερικού και φυσικά πρόσωπα . Πουθενά στο άρθρο δεν διευκρινίζεται πως θα αντιπροσωπεύονται οι συλλογικοί φορείς. Με τι αναλογία αντιπροσώπων.

Εδώ τίθεται το ερώτημα πως ισοδυναμεί η ψήφος ενός αντιπροσώπου ενός συλλογικού Οργάνου με ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του ΣΑΕ. Το νομοσχέδιο είναι ελλιπές . Ο καθορισμός των αντιπρόσωπων από τους οργανισμούς θα πρέπει να γίνεται στη βάση της δύναμης των μελών του και στο βαθμό επιθυμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων συμμετοχής του Οργανισμού στο Θεσμικό όργανο. Διαφορετικά η συμμετοχή των Συλλογικών Φορέων στο νέο ΣΑΕ θα είναι προβληματική.

(….) Πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιότητα μέλους και συμμετοχής στο ΝΕΟ ΣΑΕ και σε πληθυσμιακές ομάδες ή κοινότητες που έχουν ελληνικές ρίζες, όπως οι Καλάς στο Πακιστάν, οι Γκρεκάνοι στην Μάγκνα Γκρέτσια, οι Έλληνες της Κορσικής και άλλες, τις οποίες έχουμε επισκεφθεί, ερευνήσει και καταγράψει στην εικοσαετή ενασχόλησή μας με τους «Ξεχασμένους Έλληνες» του Κόσμου!

(…..)Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αντίγραφο του μηχανογραφημένου μητρώου να πρέπει να αποστέλλεται ετησίως στην ΓΓΑΕ.

(….) Θα πρέπει απαραίτητα να προστεθεί άρθρο με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών. Δεν νοείται να υπάρχουν μέλη, (φυσικά πρόσωπα και οργανώσεις), χωρίς ξεκάθαρες υποχρεώσεις και αντίστοιχα δικαιώματα.

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 6

Απώλεια - παύση ιδιότητας μέλους

Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. παύει:

1. Με την υποβολή έγγραφης δήλωσης αποχώρησης απευθυνόμενη στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε.

2. Με διάλυση του φορέα κατά το δίκαιο της οικείας χώρας

3. Με διαγραφή

----------------------------------------------------------------------------

Γ

Αριθμός Σχολίων: 2

Προτάθηκε να προστεθεί η διαδικασία απώλειας –παύσης φυσικού μέλους και να προβλέπεται η μεταγραφή μέλους σε άλλη περιφέρεια, όταν αλλάζει τόπο κατοικίας, αποβιώνει ή παλιννοστεί.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(…..)Το άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. παύει:

1. Με την υποβολή έγγραφης δήλωσης αποχώρησης απευθυνόμενη στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε.

2. Με διάλυση του φορέα κατά το δίκαιο της οικείας χώρας

3. Με διαγραφή

4. Τα φυσικά μελή χάνουν την ιδιότητα τους όταν παύουν να υφίσταται οι προϋποθέσεις αποδοχής πχ θάνατος, παλιννόστηση, κλπ και διαγράφονται από τα αντίστοιχα μητρώα.

(….) Σε περίπτωση μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα της αλλοδαπής το μέλος μετεγγράφεται στην περιφέρεια όπου υπάγεται η νέα εγκατάστασή του

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 7

Διαγραφή μέλους

1.Μέλος διαγράφεται εφ’ όσον η δραστηριότητα του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σ.Α.Ε.. ή / και λόγω μη τακτικής τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεών του.

2.Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε..

3.Κατά της απόφασης διαγραφής χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εντός τριμήνου, το οποίο αποφασίζει εντός μηνός.

4.Μέχρι την οριστική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους τελεί σε αναστολή.

----------------------------------------------------------------------------

Γ

Αριθμός Σχολίων: 3

Προτάθηκε η απόφαση διαγραφής μέλους να είναι πλήρως αιτιολογημένη και κατά της απόφασης να χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του ΣΑΕ.

 

Διατυπώθηκε ένσταση όσον αφορά στο κριτήριο της τακτικής τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων προς το ΣΑΕ ως λόγο διαγραφής.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(….) Κάθε διαγραφή μέλους θα πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένη.

(….) Το άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

1. Μέλος διαγράφεται εφ’ όσον η δραστηριότητα του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σ.Α.Ε.. ή / και λόγω μη τακτικής τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεών του. 2. Η πλήρως αιτιολογημένη απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε..

3. Κατά της απόφασης διαγραφής χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εντός τριμήνου, το οποίο αποφασίζει εντός μηνός.

4. Μέχρι την οριστική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους τελεί σε αναστολή.

(….) προτείνω να μην τίθεται η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων ως προϋπόθεση για την διατήρηση ιδιότητας μέλους. Μόνο για την άσκηση δικαιωμάτων ως προς τις εκλογές είναι ΄δυνατό να τεθούν περιορισμοί.

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 8

Περιφέρειες του ΣΑΕ

1.Το Σ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) Περιφέρειες ήτοι, Περιφέρεια Καναδά, Περιφέρεια Η.Π.Α., Περιφέρεια χωρών Λατινικής Αμερικής, Περιφέρεια χωρών Ευρώπης, Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας ζώνης και Κεντρικής Ασίας, Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής και Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής.

2. Οι Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. απαρτίζονται από τα μέλη των χωρών του Σ.Α.Ε. της αντίστοιχης Περιφέρειας.

Γ

Αριθμός Σχολίων: 4

Προτάθηκε να έχουν την δυνατότητα εκπροσώπησης όλες οι χώρες της Περιφέρειας και οι αντίστοιχες Κοινότητες.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(…) Εάν στην Περιφέρεια υπάρχουν περισσότερα από 7 κράτη με Ελληνικές Κοινότητες, τότε αυτόματα δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν όλες οι Κοινότητες. Προτείνουμε κάθε Κοινότητα να έχει δυνατότητα εκπροσώπησης με ένα άτομο

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 9

Αρχαιρεσίες

Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την εκλογή, συντάσσεται κατάλογος εκλογέων .

Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα ενήλικα κατά την νομοθεσία της οικείας χώρας φυσικά πρόσωπα.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους εκτός και εάν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία της χώρας.

Οι κατάλογοι των υποψηφίων του Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια οριστικοποιούνται επτά (7) ημέρες πριν την εκλογή και αναρτώνται στο διαδίκτυο. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.

Β. Διαγράφεται η πρόταση: «Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη»

Α. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά.

Γ

Αριθμός Σχολίων: 5

Προτάθηκε ο κατάλογος των εκλογέων, να συντάσσεται εντός 30 ημερών προ της εκλογικής διαδικασίας.

Προτάθηκε όπως ο τρόπος διενέργειας των αρχαιρεσιών περιγράφεται λεπτομερώς και ορίζεται στο νόμο.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(…) Να αντικατασταθεί η πρόταση «Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την εκλογή, συντάσσεται κατάλογος εκλογέων.» με την πρόταση «Τριάντα (30) ημέρες πριν την εκλογή, συντάσσεται κατάλογος εκλογέων»

(…)Δυο (2) μήνες προ των Εκλογικών Συνελεύσεων συντάσσονται και ελέγχονται από το εκάστοτε 7μελες Περιφερειακό Συμβούλιο εκλογικοί κατάλογοι. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στο διαδίκτυο ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τις εκλογές. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως ή με email από το Συντονιστικό Συμβούλιο τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις των καταλόγων το αργότερο έως μια(1) εβδομάδα πριν τις εκλογές. Οι οριστικοί κατάλογοι αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Προεδρείο του ΣΑΕ και στην ΓΓΑΕ.

Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα ενήλικα κατά την νομοθεσία της οικείας χώρας φυσικά πρόσωπα.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους εκτός και εάν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία της χώρας.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την συμμετοχή των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών είτε με την φυσική παρουσία τους στις αντίστοιχες εκλογικές Συνελεύσεις, είτε ηλεκτρονικά. Το Προεδρείο παράλληλα με τον κανονισμό λειτουργίας του, συντάσσει και ειδικό κανονισμό οργάνωσης και διαδικασίας των εκλογών, ο οποίος είναι ενιαίος τόσο για το κεντρικό ΣΑΕ όσο και για τις Περιφέρειες και αναρτάται στο διαδίκτυο. Ο κανονισμός αυτός που περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες προς τα μελή σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασία (Κανονισμός οργάνωσης και διαδικασίας εκλογών, λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί και διασφάλιση του απορρήτου κλπ). αναρτάται στο διαδίκτυο ένα (1) μήνα πριν τις εκλογές και ταυτόχρονα με τους εκλογικούς καταλόγους. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ηλεκτρονική ψήφο, τα μέλη θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) το αργότερο έως και μια εβδομάδα πριν την διεξαγωγή των εκλογών, τον τρόπο που προτιμούν να ψηφίσουν (ηλεκτρονικά ή με κάλπη). Σε περίπτωση μη εκδηλώσεως προτίμησης, θεωρείται αυτομάτως ότι προτιμούν την κάλπη.

Το Προεδρείο και τα Συντονιστικά Συμβούλια βάσει των ανωτέρω στοιχείων καταρτούν μια εβδομάδα προ των αρχαιρεσιών, ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους για κάθε διαδικασία (ηλεκτρονική ή κάλπη) και τους παραδίδουν στις αντίστοιχες Εκλογικές Επιτροπές.

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 10

Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών ΣΑΕ

1. Στις επτά Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. λειτουργούν Συντονιστικά Συμβούλια τα οποία αποτελούνται από επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. εκλέγονται στη Θεσσαλονίκη μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά. Συντονιστής εκλέγεται ο έχων τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.

3. Τα Συντονιστικά Συμβούλια εκπροσωπούν την αντίστοιχη Περιφέρειά τους.

4. Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. καταρτίζουν και αποστέλλουν τεκμηριωμένες εισηγήσεις ή προτάσεις στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε.

5. Για την προώθηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς η την κατάρτιση τεκμηριωμένων εισηγήσεων τα Συντονιστικά Συμβούλια δύνανται να συγκροτούν με απόφασή τους, μόνιμες η έκτακτες επιτροπές .

6. Στα Συντονιστικά Συμβούλια προεδρεύουν οι Συντονιστές, των αντίστοιχων Περιφερειών του Σ.Α.Ε.. Τα Συντονιστικά Συμβούλια λειτουργούν με Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος καταρτίζεται και εγκρίνεται από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Συνελεύσεις.

7. Τα μέλη των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. εκλέγονται για τέσσερα (4) έτη και έχουν δικαίωμα εκλογής μέχρι δυο θητείες στην ίδια θέση. Οι θητείες μελών Συντονιστικών Συμβουλίων του Σ.Α.Ε. που έχουν διανυθεί από την έναρξη της λειτουργίας τους λαμβάνονται υπ’ όψιν για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Η θητεία των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μηνός από τη σύγκληση της τελευταίας Τακτικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης Συντονιστή Περιφέρειας του Σ.Α.Ε., το Συντονιστικό Συμβούλιο της αντίστοιχης Περιφέρειας εκλέγει ένα εκ των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου ως Συντονιστή για το υπόλοιπο της θητείας, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης μέλους Συντονιστικού Συμβουλίου, αυτό αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα.

8. Τα Συντονιστικά Συμβούλια αναλαμβάνουν τη διοργάνωση των ανά διετία Περιφερειακών Συνελεύσεων και των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων των αντίστοιχων Περιφερειών που λαμβάνουν χώρα κάθε τέσσερα (4) χρόνια και μεριμνούν για την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη. Καταρτίζουν την Ημερήσια Διάταξη στην οποία δύνανται να συμπεριληφθούν θέματα μετά από πρόταση των μελών της Συνέλευσης και του Προεδρείου του Σ.Α.Ε.

 

Β

Προτείνονται επιπροσθέτως 4 προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία των Συντονιστικών Συμβουλίων:

1. «Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του ΣΑΕ είναι αντιπροσωπευτικά και συμπεριλαμβάνουν στην σύνθεσή τους εκπροσώπους συλλογικών φορέων όλων των περιοχών της Περιφέρειας, στις οποίες υπάρχει Οργανωμένος Ελληνισμός.»

2. «Όταν ένα μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου της Περιφέρειας παύει να εκπροσωπεί τον συλλογικό φορέα, με τον οποίο έλαβε μέρος στη Συνέλευση και εκλέχτηκε, αυτομάτως αναπληρώνεται από τον επιλαχόντα, ο οποίος εκπροσωπεί την συγκεκριμένη περιοχή ώστε να διαφυλαχτεί η αντιπροσωπευτικότητα (βλ. πρόταση 1) στη σύνθεση του Συντονιστικού Συμβουλίου.»

3. «Τα Συντονιστικά Συμβούλια εκλέγουν Ταμία, ένα από τα μέλη του ίδιου Οργάνου»

4. «Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών ΣΑΕ αποκτούν νομική υπόσταση»

 

----------------------------------------------------------------------------

Γ

Αριθμός Σχολίων: 11

Προτάθηκε όπως τα επταμελή Συντονιστικά Συμβούλια αποτελούνται από εκπροσώπους 7 χωρών, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο ορισμένες χώρες να εκπροσωπούνται με περισσότερους του ενός αντιπροσώπους και άλλες με κανένα.

 

Προτάθηκε να ορίζεται η νομική μορφή των Περιφερειακών Συντονιστικών Συμβουλίων. Επίσης όπως στον κοινό εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων να προβλέπεται, σε περίπτωση αλλαγής του Συντονιστή και της έδρας του, ο τρόπος και η διαδικασία μεταφοράς του μητρώου, του ταμείου κλπ.

 

Προτάθηκε να υπάρχει θέση Ταμία στα Συντονιστικά Συμβούλια και οι Ταμίες να εκλέγονται από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις.

 

Προτάθηκε αντικατάσταση Συντονιστή, αν χρειασθεί, από τον πρώτο επιλαχόντα της ίδιας χώρας ή χώρας που δεν έχει εκπρόσωπο.

 

Προτάθηκε να υπάρχει πρόβλεψη για παύση Συντονιστή η μέλους Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

Προτάθηκε να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των περιοχών στο Περιφερειακό Συντονιστικό Συμβούλιο.

 

Προτάθηκε πενταμελές περιφερειακό Συμβούλιο.

 

Προτάθηκε οι εκλογικές περιφερειακές Συνελεύσεις να γίνονται στις έδρες των Περιφερειών.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(….)το Συντονιστικό Συμβούλιο πρέπει να εκπροσωπεί επτά χώρες, όσα είναι και τα Μέλη του. Ο νόμος πρέπει να προβλέψει να μην εκλεγεί ένα Συντονιστικό Συμβούλιο με μέλη από μια η δύο μόνο χώρες, όπως θα μπορούσε να συμβεί στη Λατινική Αμερική όπου η Αργεντινή και η Βραζιλία έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο ελληνικό πληθυσμό από χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Κόστα Ρίκα, ο Παναμάς, το Περού, η Ουρουγουάη, η Χιλή.

(….)Στο θέμα εκλογής του Συντονιστή. Δεν ενδιαφέρονται πάντοτε όλοι να γίνουν Συντονιστές. Ο πρώτος σε ψήφους δεν σημαίνει ότι θέλει να υπηρετήσει ως Συντονιστής.

(…)Ο Συντονιστής και τα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του ΣΑΕ εκλέγονται στην Περιφέρειά τους και στην Εκλογική τους Περιφερειακή Συνέλευση με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων είτε με φυσική παρουσία ,είτε ηλεκτρονικά. Συντονιστής και μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων εκλέγονται οι έχοντες στην κατηγορία τους το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.

(….) Οι Περιφέρειες θα έχουν να διαχειριστούν δικά τους έσοδα – έξοδα (από συνδρομές των μελών τους, τυχόν δωρεές ειδικά για δράσεις στην περιφέρεια, προσλήψεις προσωπικού, συμμετοχή σε δράσεις, σύναψη συμβολαίων κλπ). Ως εκ τούτου για την καλύτερη και διαφανή οικονομική τους διαχείριση, θα πρέπει ένα μέλος του 7μελους Περιφερειακού Συμβουλίου να εκτελεί χρέη Ταμία. Ο Ταμίας αυτός αναφέρεται στην Περιφερειακή Εξελεγκτική Επιτροπή για την διαχείριση του κατά Περιφέρεια Ταμείου και αποστέλλει αντίστοιχη οικονομική αναφορά στον Κεντρικό Ταμία.

(…..) Θεσμοθετείται η θέση του Ταμία της Περιφέρειας, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου. Κάθε έτος υποβάλλεται οικονομικός απολογισμός, που ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία δίνει στη δημοσιότητα το πόρισμά της και υποβάλει κάθε 2 χρόνια στην Περιφερειακή Συνέλευση, αναλυτική έκθεση επί της οικονομικής διαχείρισης των ετών, που έχει ελέγξει.

(….) Παύση συντονιστή ή μέλους περιφερειακού συμβουλίου είναι δυνατή μετά από απόφαση της περιφερειακής Συνέλευσης μετά από πρόταση μομφής την οποία υποβάλλουν τουλάχιστο 2 μέλη και η οποία υπερψηφίζεται από τα 2/3 των μελών.

(….) υπάρχει και νομικό κώλυμα ειδικά για την Ωκεανία όπου το ΣΑΕ είναι νόμιμα κατοχυρωμένο στην Αυστραλία ως μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός και δεν μπορεί να πραγματοποιεί εκλογικές συνελεύσεις έξω από την έδρα του σύμφωνα με τη νομική υπόσταση του και το καταστατικό του.

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 11

Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε.

Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων του Σ.Α.Ε. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε. καταρτίζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Στους Κανονισμούς προβλέπονται οι κανόνες λειτουργίας τους και ο τρόπος διοργάνωσης των εκλογών.

 

Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση δύναται να συγκληθεί μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Περιφέρειας ή του ενός έκτου (1/6) του συνόλου των μελών της Περιφερειακής Συνέλευσης.

Γ

Αριθμός Σχολίων: 2

Τα σχόλια στο εν λόγω άρθρο αφορούν στην διαδικασία αρχαιρεσιών αναφορικά με τις εκλογικές Περιφερειακές Συνελεύσεις, όπως περιγράφονται και στα σχόλια του άρθρου 9.

Χαρακτηριστικό απόσπασμα

(….) Δυο (2) μήνες προ των Εκλογικών Συνελεύσεων συντάσσονται και ελέγχονται από το εκαστοτε 7μελες Περιφερειακό Συμβούλιο εκλογικοί κατάλογοι….

Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα ενήλικα κατά την νομοθεσία της οικείας χώρας φυσικά πρόσωπα. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους εκτός και εάν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία της χώρας.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την συμμέτοχη των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών είτε με την φυσική παρουσία τους στις αντίστοιχες εκλογικές Συνελεύσεις, είτε ηλεκτρονικά….. Το Προεδρείο και τα Συντονιστικά Συμβούλια βάσει των ανωτέρω στοιχείων καταρτούν μια εβδομάδα πριν των αρχαιρεσιών, ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους για κάθε διαδικασία (ηλεκτρονική ή κάλπη) και τους παραδίδουν στις αντίστοιχες Εκλογικές Επιτροπές.

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 12

Τακτική Συνέλευση

1. Το σύνολο των μελών του Σ.Α.Ε. εκλέγει ανά τετραετία στη Θεσσαλονίκη το ενδεκαμελές Προεδρείο του Σ.Α.Ε. και στην ίδια πόλη και σε περιφερειακό επίπεδο, τα επταμελή προεδρεία των Περιφερειακών Σ.Α.Ε

2.Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Α.Ε και συγκαλείται από το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. κάθε τέσσερα χρόνια και δη το δίμηνο Ιουνίου/Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώνεται οκτώ τουλάχιστον μήνες ενωρίτερα. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε αναλαμβάνει τη διοργάνωση της Τακτικής Συνέλευσης και μεριμνά για την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη. Της Τακτικής Συνελεύσεως προηγούνται οι εκλογικές Περιφερειακές Συνελεύσεις στη Θεσσαλονίκη.

3. Στην Τακτική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη του Σ.Α.Ε..

4. Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη μετά από απόφαση του Προεδρείου και αφού λάβει υπ’ όψιν τις προτάσεις των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών. Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται και θέματα που προτείνονται από μέλη της Συνέλευσης. Ο αρμόδιος για θέματα απόδημου Ελληνισμού Υπουργός δύναται να προτείνει θέματα προς συζήτηση.

5.Κατά την Τακτική Συνέλευση εκλέγεται Προεδρείο για τη διεξαγωγή των εργασιών της, τα μέλη του οποίου δεν δύνανται να είναι υποψήφια στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών και του Προεδρείου του Σ.Α.Ε..

6.Οι αποφάσεις της Τακτικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων.

7.Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της, στον οποίο προβλέπονται οι κανόνες λειτουργίας της και ο τρόπος διοργάνωσης των εκλογών.

 

8. α) Η Τακτική Συνέλευση δύναται να αναβληθεί για ένα εύλογο διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών εφ’ όσον συντρέχουν προς τούτο ειδικοί λόγοι, με εισήγηση του Προεδρείου του ΣΑΕ.

β) Έκτακτη Συνέλευση του Σ.Α.Ε. μπορεί να συγκληθεί εάν προκύψουν ειδικοί λόγοι που συνδέονται με τα συμφέροντα του απανταχού Ελληνισμού και μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. που έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών των αντίστοιχων Συμβουλίων αυτών και γνώμη του Προεδρείου του Σ.Α.Ε.

9. Μετά την πάροδο δέκα μηνών από τη σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης και όχι αργότερα των δώδεκα μηνών, πραγματοποιείται Συνάντηση του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. στην Ελλάδα. Σκοπός της Συνάντησης αυτήςείναι η οριοθέτηση στόχων και προτεραιοτήτων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Σ.Α.Ε..

 

----------------------------------------------------------------------------

Γ

Αριθμός Σχολίων: 4

Ζητήθηκε όπως διασαφηνισθεί ότι στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής (και όχι συμμετέχουν) όλα τα μέλη του ΣΑΕ.

 

Ζητήθηκε να διευκρινισθεί αν ψηφίζουν μόνον οι παρόντες ή ψηφίζουν και οι απόντες με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

 

Προτάθηκε η Τακτική Συνέλευση του ΣΑΕ να ψηφίζει τον καταρτισμένο από το Προεδρείο κανονισμό λειτουργίας του.

 

Προτάθηκε οι περιφερειακές συνελεύσεις να στέλνουν αντιπροσώπους στην Τακτική Συνέλευση.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(…) Το προτεινόμενο κείμενο λέει ότι «στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΣΑΕ» Μήπως ο νομοθέτης θέλει να πει «στην Γενική Συνέλευση έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΣΑΕ» ; Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ότι αφορά τις αρχαιρεσίες του Προέδρου και Ταμία του ΣΑΕ στην Γενική Συνέλευση. Επίσης εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα των διαδικασιών των αρχαιρεσιών όπως αναλύθηκε στο άρθρο 9, παράγραφος 2. Πάλι εδώ είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστεί ποιοι ψηφίζουν. Μόνο τα παρόντα μέλη ή και τα απόντα με ηλεκτρονική ψηφοφορία;

(…) Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. ψηφίζει τον καταρτισμένο και προτεινόμενο από το Προεδρείο Κανονισμό Λειτουργίας του Προεδρείου, στον οποίο προβλέπονται οι κανόνες λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης του, καθώς και ο τρόπος διοργάνωσης των εκλογών των Περιφερειακών και Τακτικών εκλογικών Συνελεύσεων .

(…)Δεν είναι δυνατό αλλά αποτελεί και ουτοπία στην Τακτική Συνέλευση να λάβουν μέρος με φυσική η ηλεκτρονική παρουσία όλα τα μέλη του ΣΑΕ. Η τακτική Συνέλευση όπως και τα Περιφερειακή είναι χώροι ζυμώσεων και αποφάσεων για το απόδημο Ελληνισμό. Οι περιφερειακές συνελεύσεις πρέπει να στείλουν αντιπροσώπους στην Τακτική Συνέλευση για τα δικά τους ζητήματα που πηγάζουν από την περιφέρειά τους και μέσα από τα Τοπικά Όργανα.

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 13

Προεδρείο του Σ.Α.Ε.

1. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, επτά Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., τον Ταμία, ένα Εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένα Εκπρόσωπο των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ.

Β. «1. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, επτά Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., το Γραμματέα, τον Ταμία, τον εκπρόσωπο των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ και έναν Εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.»

Α

2. Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. εκλέγεται μετά από μυστική ψηφοφορία στην Τακτική Συνέλευση, εκείνος ο οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφιζόντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των συμμετεχόντων.

Σε περίπτωση που ένας από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.

Έκαστος εκ των επτά Συντονιστών των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. ασκεί εκ περιτροπής, καθήκοντα Αναπληρωτή Προέδρου κατά το αναλογούν σε αυτόν χρονικό διάστημα, ενώ η σειρά ενός εκάστου καθορίζεται δια κληρώσεως. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του Προέδρου του Σ.Α.Ε., τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

3. Ο Ταμίας εκλέγεται στην Τακτική Συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των συμμετεχόντων, το δε έργο του καθορίζεται με απόφαση του Προεδρείου.

Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του Ταμία, αυτός αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα.

 

Β

«Ο Ταμίας εκλέγεται στην Τακτική Συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των συμμετεχόντων. Ο Ταμίας έχει σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις και είναι υπόλογος τουλάχιστον στην Τακτική Γενική Συνέλευση για την οικονομική διαχείριση του Ταμείου.»

 

Α

4. Ο Εκπρόσωπος των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ – μέλος του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. ορίζεται από τις αντίστοιχες οργανώσεις.

Η θητεία των μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. είναι τετραετής. Τα μέλη του Προεδρείου δεν δύναται να εκλεγούν πέραν των δύο θητειών για την ίδια θέση. Οι θητείες μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. που διανύθηκαν από την έναρξη λειτουργίας του Σ.Α.Ε., λαμβάνονται υπ’όψιν για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Η θητεία των εκλεγέντων μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μηνός από τη σύγκληση της τελευταίας Τακτικής Συνέλευσης.

 

Β

«Ο Εκπρόσωπος των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ - μέλος του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. εκλέγεται στην Τακτική Συνέ¬λευση του Σ.Α.Ε. με απόλυτη πλειοψηφία και μετά από μυστική ψηφοφορία των ψηφισάντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των προσκληθέντων εκπροσώπων των αντίστοιχων οργανώσεων. Η θητεία των μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. είναι τετραετής. Τα μέλη του Προεδρείου δεν δύναται να εκλεγούν πέραν των δύο θητειών ανεξαρτήτου θέσης.»

----------------------------------------------------------------------------

Γ

Αριθμός Σχολίων: 9

Προτάθηκε 13μελές προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 7 Συντονιστές Περιφερειών, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, εκπρόσωπος Οικουμενικού Πατριαρχείου και εκπρόσωπος ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ).

 

Προτάθηκε η μετονομασία του Προεδρείου σε Εκτελεστικό Συμβούλιο, το οποίο να αποτελείται από 9 μέλη.

 

Προτάθηκε θεσμοθέτηση θέσης Γραμματέα με συγκεκριμένα καθήκοντα.

 

Προτάθηκε να μην υπάρχει στο Προεδρείο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι ενορίες και κληρικολαϊκές κοινότητες είναι μέλη του ΣΑΕ.

 

Προτάθηκε να υπάρχει εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας καθώς και εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στο Προεδρείο του ΣΑΕ.

 

Προτάθηκε να μην έχουν δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ.

 

Προτάθηκε να είναι αδύνατη η εκλογή για περισσότερες από δύο θητείες σε οποιαδήποτε θέση.

 

Προτάθηκε να απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης για την παύση του Προέδρου.

 

Προτάθηκε να προκηρύσσονται νέες εκλογές για το υπόλοιπο θητείας, αν τούτο υπερβαίνει το εξάμηνο, σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης του Προέδρου.

 

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(….) Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. είναι δεκατριαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμεία, επτά Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., ένα Εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένα Εκπρόσωπο των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ»

(…)Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. είναι εννεαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους επτά Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. και τον Ταμία. Συμμετέχουν αυτοδικαίως, άνευ δικαιώματος ψήφου, ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένας εκπρόσωπος ο οποίος ορίζεται από κοινού από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Απόδημων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) και την Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ).

(….)ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Μετονομασία του Προεδρείου): Αποτελείται από 9 μέλη: τον Πρόεδρο του ΣΑΕ, τον Ταμία (οι δύο αυτοί εκλέγονται από την Παγκόσμια Τακτική Συνέλευση) και τους 7 Συντονιστές Περιφερειών, που εκλέγονται από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις.

(…)Δεν είναι δυνατό σε ένα Οργανισμό με παγκόσμιο χαρακτήρα, να καταργηθεί η θέση του Γραμματέα. Το Εκτελεστικό του ΣΑΕ πρέπει να αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία.

(….) στο άρθρο 13 στην παράγραφο 1 να προστεθεί «ως επίσης και ένα εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής και ένα εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων»

(…) Ποια η λογική στο Προεδρείο να υπάρχει εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εφόσον στα μέλη περιλαμβάνονται επίσης ενορίες και κληρικολαϊκές κοινότητες;

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Προεδρείου Σ.Α.Ε.

1. Το Προεδρείο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Προωθεί τους στόχους του Σ.Α.Ε..

β) Μετά από διαβούλευση, διατυπώνει γνώμη σε σχέδια νόμων που αφορούν τον απανταχού Ελληνισμό και αποστέλλει με παρατηρήσεις του τις εισηγήσεις και προτάσεις των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., οι οποίες υποβάλλονται στους καθ’ ύλην αρμοδίους Υπουργούς, οι οποίοι εντός εξήντα ημερών γνωστοποιούν στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. τις απόψεις της Κυβερνήσεως και των κρατικών οργάνων επί των συγκεκριμένων θεμάτων και κοινοποιούνται στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό και στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.

Ο αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργός δύναται να ζητά από το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εισηγήσεις και προτάσεις για συγκεκριμένα θέματα. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. δύναται να υποβάλει αιτιολογημένες απόψεις εντός εξήντα ημερών.

2. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. λειτουργεί με Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Προεδρείου.

Β

Εκτός των προτεινόμενων αρμοδιοτήτων προστίθενται και οι εξής άλλες τέσσερις:

 

γ) «Η γνωμοδοτική του αρμοδιότητα ασκείται με τη διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης πριν από την ψήφιση νόμων που αφορούν άμεσα τον ομογενειακό ελληνισμό. Η γνώμη του ΣΑΕ πρέπει να δίδεται στο υπουργείο ή στο μέλος του κοινοβουλίου που προτείνει το νόμο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημέρα που θα λάβει το αίτημα για παροχή γνώμης, ειδάλλως θα θεωρείται πως είναι σύμφωνη. Η γνώμη περιέχει ανάλυση του τιθέμενου θέματος, τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις του Συμβουλίου.»

 

δ. «Το ΣΑΕ για την τεκμηρίωση της γνώμης του και της άσκησης της εισηγητικής τους αρμοδιότητας δύναται να συνιστά ομάδες έρευνας από ειδικούς ή να συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και να συνεργάζεται απευθείας με τα αρμόδια Υπουργεία ή τις επιμέρους υπηρεσίες τους, με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να παρέχουν κάθε πληροφορία ή στοιχείο που ζητείται για την τεκμηρίωση εντός δύο μηνών, εφόσον δεν θίγονται θέματα απορρήτου ή προσωπικών δεδομένων.»

 

ε. «Η γνώμη της βάσης των Οργανώσεων είναι προαπαιτούμενο για τα όλα τα θέματα που εισηγείται και γνωμοδοτεί το ΣΑΕ»

 

στ. «το Σ.Α.Ε έχει νομική προσωπικότητα και δύναται να ιδρύει και άλλα νομικά πρόσωπα. Στην πρόταση της κυβέρνησης, το Σ.Α.Ε. είναι ακαθορίστου νομικής υπόστασης.»

----------------------------------------------------------------------------

Γ

Αριθμός Σχολίων: 4

Προτάθηκε να είναι υποχρεωτική η λήψη γνώμης του ΣΑΕ για προτεινόμενα νομοσχέδια, καθώς και για σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην ομογένεια.

Προτάθηκε να προβλεφθεί υποχρέωση του ΣΑΕ για κατανομή των πόρων του ΣΑΕ ανά Περιφέρεια.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(….) Το ΣΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 14 διατυπώνει γνώμη σε σχέδια νόμου που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό . Η προαιρετική λήψη της γνώμης του ΣΑΕ μέχρι σήμερα δεν μας έβγαλε πουθενά , παρότι υπήρχε η σχετική ευχέρεια της Κυβέρνησης , σχεδόν ποτέ δεν ζητήθηκε η γνώμη του ΣΑΕ πριν την κατάθεση σχεδίου νόμου που να αφορά τον Απόδημο Ελληνισμό. Είναι σκόπιμο και αναγκαίο να συμπεριληφθεί στο νέο νομοσχέδιο ότι οι αρμόδιοι βουλευτές και υπουργοί για σημαντικά ζητήματα, ρυθμίσεις και προτεινόμενα νομοσχέδια που αφορούν κυρίως και αμέσως την Ομογένεια υποχρεωτικά να αποστέλλονται προς το ΣΑΕ για λήψη της γνώμης του.

(…) Είναι σκόπιμο και αναγκαίο να συμπεριληφθεί στο νέο νομοσχέδιο ότι οι αρμόδιοι βουλευτές και υπουργοί για σημαντικά ζητήματα, ρυθμίσεις και προτεινόμενα νομοσχέδια που αφορούν κυρίως και αμέσως την Ομογένεια υποχρεωτικά να αποστέλλονται προς το ΣΑΕ για λήψη της γνώμης του.

(…) κατανέμει τους πόρους του Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια, αναλόγως του προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 15

Εξελεγκτική επιτροπή

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (E.E.) αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από την Τακτική Συνέλευση ταυτόχρονα με την εκλογή του Προέδρου και Ταμία. Τα μέλη της εν λόγω επιτροπής δεν μπορούν να είναι μέλη σε οποιοδήποτε άλλο όργανο του ΣΑΕ.

Β

«Η Εξελεγκτική Επιτροπή (E.E.) αποτελείται από τρία (7) μέλη (ένας εκπρόσωπος από κάθε περιφέρεια) που εκλέγονται από την Τακτική Συνέλευση ταυτόχρονα με την εκλογή του Προέδρου και Ταμία.»

Α

2. Η Ε.Ε. ελέγχει κάθε 6 μήνες το Ταμείο του ΣΑΕ και ενημερώνει σχετικά το Προεδρείο. Στις αρχές κάθε έτους δημοσιοποιεί και αναρτά στο Διαδίκτυο τα έσοδα και τα έξοδα των οργάνων του ΣΑΕ. Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Συνέλευσης παρουσιάζει σχετική έκθεση επί των οικονομικών πεπραγμένωντου Σ.Α.Ε. της τετραετίας .

Β

«Η Ε.Ε. ελέγχει κάθε 6 μήνες το Ταμείο του ΣΑΕ και ενημερώνει σχετικά το Προεδρείο. Στις αρχές κάθε έτους δημοσιοποιεί και αναρτά στο Διαδίκτυο τα έσοδα και τα έξοδα των οργάνων του ΣΑΕ. Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Συνέλευσης παρουσιάζει σχετική έκθεση επί των οικονομικών πεπραγμένων του Σ.Α.Ε. της τετραετίας. Η 5 μελής Εξελεγκτικές Επιτροπές των Περιφερειών, επίσης ελέγχουν κάθε 6 μήνες το Ταμείο της Περιφέρειας και ενημερώνουν σχετικά το Προεδρείο του ΣΑΕ. Στην αρχή κάθε έτους η ΕΕ της Περιφέρειας δημοσιοποιεί και αναρτά στο Διαδίκτυο τα έσοδα και τα έξοδα της Περιφέρειας.»

Α

3. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται κατά σειρά ψήφων.

----------------------------------------------------------------------------

Γ

Αριθμός Σχολίων: 2

Προτάθηκε να εκλέγονται και Εξελεγκτικές Επιτροπές στις Περιφέρειες για να ελέγχουν ανά 6μηνο τα Περιφερειακά Συμβούλια, εκτός της κεντρικής εξελεγκτικής επιτροπής

 

Προτάθηκε 7μελής Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή με μέλη εκπροσώπους των 7 Περιφερειών.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(….) Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή (E.E.) αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από την Τακτική Συνέλευση ταυτόχρονα με την εκλογή του Προέδρου και Ταμία. Επίσης κατά την διεργασία της εκλογής των Περιφερειακών Συμβουλίων εκλέγονται παράλληλα ανά Περιφέρεια αντίστοιχες 3μελείς Εξελεγκτικές Επιτροπές για τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων κάθε Περιφέρειας ….Τα μέλη των εν λόγω επιτροπών δεν μπορούν να είναι μέλη σε οποιοδήποτε άλλο όργανο του ΣΑΕ.

(….)1. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σύσταση Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ). Προτείνουμε η επιτροπή αυτή να αποτελείται από 7 (επτά) μέλη εκπροσώπους των επτά Περιφερειών. 2. Η ΕΕ όχι μόνο να ελέγχει κάθε 6 μήνες το Ταμείο του ΣΑΕ και να ενημερώνει σχετικά το Προεδρείο αλλά και να καταγγέλλει οποιαδήποτε ανωμαλία στον Εισαγγελέα. Η απόλυτη διαφάνεια των οικονομικών είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη του Ελληνισμού και την συνδρομή του κάθε μέλους και πρέπει να αποφύγουμε με κάθε τρόπο την επανάληψη επαίσχυντων καταστάσεων.

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 16

Επίτιμα μέλη

Στην Τακτική Συνέλευση δύνανται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου προσωπικότητες εκ του απανταχού Ελληνισμού.

Β

«Για όλες τις Περιφέρειες υπάρχουν τα ίδια σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Μέλους είτε σε προσωπικότητες εκ του απανταχού Ελληνισμού είτε σε φιλέλληνες. Με απλή πλειοψηφία των μελών της περιφερειακής συνέλευσης αποφασίζεται η απονομή του τίτλου του επίτιμου μέλους. Τα επίτιμα μέλη δύνανται να συμμετάσχουν στην Τακτική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

----------------------------------------------------------------------------

Γ

Αριθμός Σχολίων: 2

Προτάθηκε να συμμετέχουν ως επίτιμα μέλη και Φιλέλληνες που δεν έχουν ελληνική καταγωγή

 

Προτάθηκε να προσδιορισθούν από το Προεδρείο και να εγκριθούν με ψήφο της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η διαδικασία και τα κριτήρια απονομής του τίτλου του Επίτιμου Μέλους

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(…) στο άρθρο 16 να προστεθεί «ως επίσης και Φιλέλληνες που δεν έχουν ελληνική καταγωγή κατόπιν προσκλήσεως εκ του ΣΑΕ»

(…) Το Προεδρείο ορίζει την διαδικασία και τα κριτήρια, απονομής του τίτλου του Επιτίμου Μέλους του ΣΑΕ και παρουσιάζει το τελικό κείμενο προς ψήφιση και έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Τα επιτίμα μέλη δύνανται να συμμετέχουν στην Τακτική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 17

Πόροι του ΣΑΕ

1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λπ..

2. Το ποσό της τακτικής συνδρομής των μελών του Σ.Α.Ε., καθορίζεται από την Τακτική Συνέλευση και καταβάλλεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου.

3. Τα της κατανομής των πόρων του Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια και αναλόγως των αναγκών εκάστης καθορίζονται με απόφαση του Προεδρείου του Σ.Α.Ε..

Β

Γενικές παρατηρήσεις:

1. Η αυτοχρηματοδότηση αποτελεί σαφώς υποχρέωση του ΣΑΕ, αλλά τουλάχιστον σε πρώτη φάση, μέχρι να ανακτηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη στο θεσμό, η ελληνική πολιτεία οφείλει να υποστηρίξει οικονομικά έστω υποτυπωδώς το ΣΑΕ ως προς τις λειτουργικές του ανάγκες.

2. Τι σημαίνει τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, όπως αναφέρεται στην πρόταση του νομοθέτη; Γνωρίζουμε, ότι οι ιδιαιτερότητες των Οργανώσεων όχι μόνο από ήπειρο σε ήπειρο αλλά και ανά χώρα στην ίδια ήπειρο, διαφέρουν.

3. Επίσης είναι δεδομένο ότι το ύψος της τακτικής συνδρομής των μελών του ΣΑΕ που θα αποφασιστεί από την Τακτική Συνέλευση, θα είναι για κάποιες Οργανώσεις ευτελές, για άλλες πραγματικό ως προς τις οικονομικές τους δυνατότητες, για άλλες υψηλό και για άλλες δυσβάστακτο. Θα κρίνεται δηλαδή η συμμετοχή στο ΣΑΕ κάποιας Οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και Ομοσπονδιών, από την οικονομική ευμάρεια έκαστου;

4. Θέλουμε ένα ανοικτό και αντιπροσωπευτικό ΣΑΕ ή την επικράτηση μιας οικονομικής ελίτ του Εξωτερικού.

5. Το ΣΑΕ δεν έχει ταμείο. Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει, ότι το πολιτικό αποτέλεσμα της δράσης του ΣΑΕ είναι σκανδαλωδώς απειροελάχιστο σε σχέση με το παραγόμενο αποτέλεσμα

6. Διατίθεται ένα ποσό με κωδικούς κλπ. όπως στα Υπουργεία και τους Οργανισμούς, βρίσκεται στη διάθεση του ΣΑΕ μέσω Γραμματείας και δαπανάται, όπως ο κανονισμός και οι νόμοι ορίζουν. Πλήρης διαφάνεια!

7. Τα όργανα του ΣΑΕ είναι επιτελικά όργανα που σχεδιάζουν πολιτικές και προγράμματα, η υλοποίηση των οποίων υποστηρίζεται διοικητικά από ειδικό τμήμα της ΓΓΑΕ.

8. Ο μη επαγγελματικός χαρακτήρας της δράσης των μελών των Οργάνων του ΣΑΕ πρέπει να παραμείνει.

 

Πρόταση:

«Ο Νομοθέτης οφείλει να εξετάσει από μηδενική βάση το άρθρο 17 και να καταθέσει πρόταση που να μην ενισχύει τον αποκλεισμό.»

----------------------------------------------------------------------------

Γ

Αριθμός Σχολίων: 13

Προτάθηκε να διατηρεί κάθε Περιφέρεια το δικό της Περιφερειακό Ταμείο διαχειριζόμενο από τον εκλεγόμενο Ταμία της Περιφέρειας και ελεγχόμενο από την αντίστοιχη Περιφερειακή Εξελεγκτική Επιτροπή. Επίσης προτάθηκε το ποσό της συνδρομής να καταβάλλεται από τα μέλη στις αντίστοιχες Περιφέρειες.

 

Προτάθηκε να καθορίζει η Τακτική Συνέλευση ποιο ποσοστό των εσόδων των Περιφερειών θα μεταβιβάζεται στο κεντρικό Ταμείο του ΣΑΕ.

 

Προτάθηκε όπως μεταξύ των πόρων του ΣΑΕ προβλεφθεί και επιχορήγηση από το Υπουργείο Εξωτερικών.

 

Προτάθηκε να παρακρατούνται ως έσοδα για το ΣΑΕ οι αμοιβές των Βουλευτών που συμμετέχουν στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό.

 

Προτάθηκε να μην πληρώνουν συνδρομή οι οργανώσεις μέλη.

 

Προτάθηκε να στηρίζει το κράτος οικονομικά τον θεσμό του ΣΑΕ μέσω ειδικού τέλους σε όλες τις προξενικές αρχές, που θα επωμίζονται οι ομογενείς ώστε να μην επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος.

 

Επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις Περιφέρειες, των οποίων τα μέλη αδυνατούν να καταβάλουν την οικονομική συνδρομή.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(….) κάθε Περιφέρεια θα πρέπει να διατηρεί το δικό της Περιφερειακό Ταμείο, διαχειριζόμενο από τον περιφερειακά εκλεγόμενο Ταμία (μέλος του 7μελους Περιφερειακού Συμβουλίου), και ελεγχόμενο από την αντίστοιχη Περιφερειακή Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο κεντρικός Ταμίας έχει την γενική επίβλεψη των συνολικών οικονομικών της ΣΑΕ λαμβάνοντας ετήσιες αναφορές από τους περιφερειακούς Ταμίες. Ο Ταμίας αποστέλλει αντίγραφο της ετησίας συνολικής οικονομικής του αναφοράς στο Προεδρείο και στην ΓΓΑΕ.

(….) Το άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις κλπ σε κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο. Οι Περιφέρειες διαχειρίζονται τα έσοδα και έξοδα τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων δέκα (10), δεκατρία (13) και δεκαπέντε (15). Η Τακτική Συνέλευση καθορίζει ποιο ποσοστό των εσόδων των Περιφερειών θα μεταβιβάζεται στο Κεντρικό Ταμείο του ΣΑΕ. 2. Το ποσό της τακτικής συνδρομής των μελών του Σ.Α. είναι ενιαίο, καθορίζεται από την Τακτική Συνέλευση και καταβάλλεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου από τα μέλη στις αντίστοιχες Περιφέρειες. 3. Σε περίπτωση που το ΣΑΕ έχει επιχορηγήσεις ή δωρεές προοριζόμενες για κατανομή στις Περιφέρειες, η κατανομή τους καθορίζεται με απόφαση του Προεδρείου του Σ.Α.Ε αναλόγως των αναγκών εκάστης Περιφέρειας.

(….)αντικατασταθεί η πρόταση «1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λπ..» με την πρόταση «1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι η οικονομική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές και επιχορηγήσεις».

(…) Το ποσό της τακτικής συνδρομής των μελών του Σ.Α.Ε., καθορίζεται από την Τακτική Συνέλευση και καταβάλλεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου. Οργανώσεις μέλη δεν πληρώνουν συνδρομή.

(….) εκτός από τη συνδρομή του κάθε μέλους, την επιβολή τέλους σε όλες της προξενικές πράξεις των Ελλήνων του εξωτερικού ώστε το Ελληνικό κράτος να ενισχύσει το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα όργανο της ομογένειας, με έσοδα προερχόμενα από την ίδια την ομογένεια χωρίς να επιβαρύνει των Έλληνα φορολογούμενο.

(….) στο νομοσχέδιο γίνεται αναφορά για οικονομική ενίσχυση του ΣΑΕ από τα μέλη και δεν αναφέρεται το ύψος της συνδρομής. Τι θα προβλέπεται σε περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες από περιφέρειες να ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση;

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 18

Ενημέρωση για τις δράσεις του Σ.Α.Ε.

1.Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. ανακοινώνει τα συμπεράσματα της Τακτικής Συνέλευσης στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό και στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.

2. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. τον πρώτο μήνα κάθε έτους υποβάλλει έκθεση με τις εισηγητικές προτάσεις της Τακτικής Συνέλευσης, του Προεδρείου, των Περιφερειακών Συνελεύσεων, των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών προς:

α) Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

β) Τον Πρωθυπουργό.

γ) Τον Πρόεδρο της Βουλής.

δ) Τους αρχηγούς των Κομμάτων.

ε) Τον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό.

Δια του Προέδρου της Βουλής η έκθεση ανακοινώνεται στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και διανέμεται στους βουλευτές όλων των Κομμάτων.

3. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. καλείται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων μετά από πρόσκληση του Προέδρου της για θέματα προτεραιότητας που αφορούν τον απανταχού Ελληνισμό.

4. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. προσκαλείται εγκαίρως στις συνεδριάσεις της αρμόδιας Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων.

5. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. ενημερώνεται εγκαίρως από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό ή τον αρμόδιο για θέματα απόδημου ελληνισμού Υπουργό σχετικά με την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών που άπτονται θεμάτων του απανταχού Ελληνισμού, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος..

6. Για τη σύγκληση Έκτακτης Περιφερειακής Συνέλευσης, Έκτακτης Τακτικής Συνέλευσης του Σ.Α.Ε., αναβολή αυτής και Έκτακτης Συνέλευσης του Προεδρείου και τις εν γένει δραστηριότητες του Σ.Α.Ε., ενημερώνεται εγκαίρως ο αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργός και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.

----------------------------------------------------------------------------

Γ

Αριθμός Σχολίων: 3

Προτάθηκε να γίνεται δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Τακτικής Συνέλευσης μέσω διαδικτύου.

Προτάθηκε η έκθεση του Προεδρείου του ΣΑΕ να αναρτάται στο διαδίκτυο.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(….)1.Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. ανακοινώνει τα συμπεράσματα της Τακτικής Συνέλευσης στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό, στην ΓΓΑΕ και στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων. Τα συμπεράσματα αυτά αναρτώνται επίσης στο διαδίκτυο.

(….) Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. τον πρώτο μήνα κάθε έτους υποβάλλει έκθεση με τις εισηγητικές προτάσεις της Τακτικής Συνέλευσης, του Προεδρείου, των Περιφερειακών Συνελεύσεων, των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών….. Η έκθεση αυτή αναρτάται επίσης στο διαδίκτυο.

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 19

Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 7 και 10 του ν. 3480/2006 (ΦΕΚ 161/Α’) ‘’Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις’’ και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

--------------------------------------------------------------------------

Α

Άρθρο 20

Μεταβατικές διατάξεις

Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συγκροτείται Επιτροπή…………

----------------------------------------------------------------------------

Γ

Αριθμός Σχολίων: 6

Προτάθηκε το σημερινό Προεδρείο του ΣΑΕ και τα Συντονιστικά Συμβούλια να έχουν την ευθύνη για την οργάνωση της Συνέλευσης

Προτάθηκε να συγκροτηθεί Επιτροπή, που θα μελετήσει και προετοιμάσει τις μεταβατικές διατάξεις για την περίοδο από την ψήφιση παρόντος νόμου μέχρι την πρώτη Συνέλευση.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

(….) Για την ολοκλήρωση ,μετά τη ψήφιση του Νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων, όλων των διαδικασιών μέχρι την εκλογή των νέων Οργάνων στο ΣΑΕ , την Οργανωτική ευθύνη έχουν τα παρόντα Συντονιστικά συμβούλια και το Προεδρείο του ΣΑΕ.

(…..)Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος παραμένει σε λειτουργία το προεδρείο του ΣΑΕ με αποκλειστική αρμοδιότητα την σύγκληση της Πρώτης Τακτικής Συνέλευσης σε ορίζοντα 6 μηνών από την ψήφιση του παρόντος